Indhold

Bedre brug af hjælpemidler

Om metoden

Formålet med bedre brug af hjælpemidler er at opnå et arbejdskraftbesparende potentiale ved at ændre samarbejde på det kommunale myndigheds- og leverandørniveau for at sikre en mere optimal tildeling af hjælpemidler. Interventionen består af ændrede arbejdsgange gennem et øget samarbejde mellem visitator, trænende terapeut og hjemmepleje med fokus på muligheden for at inddrage hjælpemidler, og at tænke mere bredt i forhold til hjælpemiddelbegrebet.

”Hjælpemidler” dækker her udelukkende over funktionen og kan derfor både være hjælpemidler, forbrugsgoder og almindeligt indbo i bevillingsmæssig forstand.

Gennem inddragelsen af hjælpemidlerne er det tanken, at borgeren helt eller delvist kan opnå eller opretholde sin selvhjulpenhed, hvormed behovet for personlig og praktisk hjælp, jf. Servicelovens § 83, kan reduceres.

 

Du kan læse mere om metoden under menuen "teknologi".

Annonce
Annonce

Annonce