Indhold

Implementeringsværktøjer

For at understøtte implementeringsarbejdet har Center for Velfærdsteknologi i samarbejde med kommunerne og andre parter udarbejdet en række vejledninger og værktøjer. I venstre sidemenu finder du en oversigt over de værktøjer og vejledninger, KL har udarbejdet.

Derudover arbejder vi ofte med gevinsttræet som forandringsteori. Det kan du se og læse mere om nedenfor.

Om gevinsttræet

Gevinsttræet er en model for, hvordan de mulige forandringer bliver gjort til virkelige forandringer. Gevinsttræet sammenkæder de mål og visioner, der er i kommunen, med de forandringer arbejdet med velfærdsteknologier kan medføre. Gevinsttræet er udgangspunktet for planlægningen af de handlinger, der skal til for at skabe forandringerne og høste de kvalitative og økonomiske gevinster, der kan følge med en hensigtsmæssige implementering og drift af velfærdsteknologier.

Modellen giver mulighed for at skabe overblik og sammenhæng mellem de mål kommunen har formuleret for ibrugtagning af en velfærdsteknologisk løsning, hvilken forandring teknolgien skal medføre, hvilke indikatorer forandringen skal måles på, samt hvilke visioner og mål der sætter retningen på forandringen. Med gevinsttræets overblik er det bl.a.muligt at udlede hvilke elementer, der skal indgå i den konkrete business case.

Du kan læse mere om gevinsttræsmetoden via dette link.

Annonce
Annonce

Annonce