Indhold

KL mener

KL har taget initiativ til Center for Velfærdsteknologi, da det er et centralt indsatsområde for kommunerne. Det fælleskommunale velfærdsteknologiske program har følgende afsæt:

  • I den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015 blev det aftalt at sætte fart på udbredelsen af teknologi i den sociale indsats og herunder sikre, at de mest lovende løsninger kan udbredes i større skala.
  • I kommunernes økonomiaftale for 2014 er det aftalt, at der skal iværksættes en fælleskommunal indsats for national udbredelse af modne velfærdsteknologiske løsninger.
  • I KL’s socialpolitiske udspil ’Invester før det sker’ sætter KL fokus på, at de kommunale indsatser skal basere sig på borgernes egne ressourcer, aktiv deltagelse og understøtte borgernes selvbestemmelse og selvstændighed. Øget brug af velfærdsteknologi er et af midlerne til at realisere visionerne

Annonce
Annonce

Annonce