Indhold

Det Velfærdsteknologiske Landkort

Om kortet

Det velfærdsteknologiske landkort er udviklet af Center for Velfærdsteknologi som et led i målet om at facilitere videndeling og erfaringsudveksling mellem kommunerne. Det har til formål at bidrage til et samlet og systematisk overblik over de igangsatte projekter og fuldt implementeret velfærdsteknologiske løsninger i kommunerne. Samtidig skal kortet ses som en mulighed for at gøre det nemmere at dele de erfaringer, der allerede eksisterer rundt om i kommunerne.

På kortet kan man fx søge på en specifik teknologigruppe og få information om volumen af de enkelte projekter i form af antallet af berørte borgere, medarbejdere og devices. Kortet dækker teknologier for borgere i alle aldre, hvor borgeren har en brugerrolle inden for social-, sundhed-, omsorg-, ældre- og handicapområdet. Kortet omfatter ikke administrative systemer samt journaliseringssystemer.

Kommunernes bidrag

For at databasen bliver så aktuel som muligt er det op til den enkelte kommune at bidrage med oplysninger om deres velfærdsteknologiske løsninger. Vi anmoder derfor alle kommuner om at holde kortet opdateret løbende, således at kortet bliver aktuelt og anvendeligt.

Kortet bør indeholde både fuldt implementeret løsninger, igangværende projekter og projekter der af forskellige årsager er stoppet før tid. Kortet er ikke begrænset til bestemte indsatsområder, men bør indeholde alle velfærdsteknologiske projekter.

Hvordan gør du

For at tilgå kortet kan du klikke her eller på genvejen "Se kortet" i venstre side af skærmen. Når du har oprettet eller redigeret et projekt, skal det indtastede godkendes her i KL. Det gør vi for at sikre, at det kun er kommunale folk der deler viden på landkortet. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Andy Schultz Kristensen

Telemedicinsk landkort

MedCom har udviklet et telemedicinsk landkort, som har flere ligheder med dette landkort. Da både informationsniveauet og anvendelsen af de indtastede data har forskellig karakter, har KL’s Center for Velfærdsteknologi valgt at udvikle et kort specifikt til velfærdsteknologi. Du kan her læse mere om MedComs telemedicinske landkort, som vi ligeledes opfordrer til at gøre brug af.

Annonce
Annonce

Annonce