Indhold

Det Velfærdsteknologiske Landkort

Det velfærdsteknologiske landkort er udviklet af Center for Velfærdsteknologi som et led i målet om at facilitere videndeling og erfaringsudveksling mellem kommunerne.

Landkortet har til formål at bidrage til et samlet og systematisk overblik over de igangsatte projekter og fuldt implementeret velfærdsteknologiske løsninger i kommunerne. Samtidig skal kortet ses som en mulighed for at gøre det nemmere at dele de erfaringer, der allerede eksisterer rundt om i kommunerne.

På kortet kan man fx søge på en specifik teknologigruppe og få information om volumen af de enkelte projekter i form af antallet af berørte borgere, medarbejdere og devices.

Kortet rækker ud over Center for Velfærdsteknologis fire indsatsområder og dækker teknologier for borgere i alle aldre, hvor borgeren har en brugerrolle inden for social-, sundhed-, omsorg-, ældre- og handicapområdet.

Kortet omfatter ikke administrative systemer samt journaliseringssystemer.

Kommunernes bidrag

For at databasen bliver så aktuel som muligt, er det op til den enkelte kommune at bidrage med oplysninger om deres velfærdsteknologiske løsninger. Vi anmoder derfor alle kommuner om at holde kortet opdateret løbende, således at kortet bliver aktuelt og anvendeligt.

Vi opfordrer på det kraftigste til, at alle kommuner støtter op med relevante oplysninger. Det skal understreges, at en høj kvalitetssikring og intern koordinering hos kommunerne, giver det mest retvisende og anvendelige landkort i sidste ende.

Kortet bør indeholde både fuldt implementeret løsninger, igangværende projekter og projekter der af forskellige årsager er stoppet før tid. Kortet er ikke begrænset til bestemte indsatsområder, men bør indeholde alle velfærdsteknologiske projekter.

Hvordan gør du

Man får adgang til at indtaste projekter, samt til at se den samlede database, via linket Se kort i venstre side.

Du skal være logget på med din Mit Kl-profil for at redigere i projekter.

Ønsker du at vide mere om fx hvilke kategorier kortet indeholder, kan du læse mere via linket 'Kategorier på det velfærdsteknologiske landkort' i venstre side.  

For at tilgå kortet kan du klikke her. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Andy Schultz Kristensen

 

Telemedicinske landkort

MedCom har udviklet et telemedicinsk landkort som har flere ligheder med dette landkort. Da både informationsniveauet og anvendelsen af de indtastede data har forskellig karakter, har KL’s Center for Velfærdsteknologi, valgt at udvikle et kort, specifikt til velfærdsteknologi. Dette skyldes bl.a. et ønske om at holde databasen lukket. Dvs. at data i denne database ikke er tilgængelig for leverandører.

Du kan her læse mere om MedComs telemedicinske landkort, som vi ligeledes opfordrer til at gøre brug af.

Annonce
Annonce

Annonce