Indhold

Kommunesamarbejde om overgang til ungdomsuddannelse

KL var i 2014 og 2015 facilitator for et kommunesamarbejde bestående af 26 kommuner om at styrke elevernes uddannelsesvalg og skabe sammenhæng på overgangen mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne

Det kræver et tæt samarbejde mellem folkeskolen og de lokale erhvervsskoler og gymnasier at styrke de unges uddannelsesvalg og skabe en god overgang fra grundskole til ungdomsuddannelser. Derfor igangsatte KL tilbage i 2014 et kommunesamarbejde om samarbejdet mellem udskolingen, UU-vejledningen og ungdomsuddannelserne.

Samarbejdet har løbet fra efteråret 2014 til sommer 2015 og bestået af en kreds af 26 deltagende kommuner med KL som projektleder og facilitator af fire samarbejdsmøder.

Målet med samarbejdet var at understøtte implementeringen af de tiltag i reformen af folkeskolen og reformen af erhvervsuddannelserne, som har til formål at styrke elevernes uddannelsesvalg og skabe sammenhæng på overgangen mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne. Der fokuseres på den centrale målsætning i reformen af erhvervsuddannelserne: At udfordre de unge på deres uddannelsesvalg, så flere unge vælger en erhvervsuddannelse efter 9. klasse.

Fra folkeskole til ungdomsuddannelse - Nye opgaver i folkeskole og UU

Nederst på siden finder du en publikation, der samler op på de enkelte projekter ved at inddele de konkrete tiltag i fem overordnede temaer.

Formålet med publikationen er at give inspiration til hvordan folkeskoler, UU-centrene og kommunerne bedst muligt udfordrer de unge på deres uddannelsesvalg, givet de nye rammer, reformerne har skabt-

Undervejs i projektet blev der afholdt fire netværksmøder:

  • 7. Oktober 2014: Introduktionsmøde med gennemgang af de nye lovgivningsmæssige tiltag, herunder de politiske visioner og hensigter og hvad man skal og hvad man kan. Gode eksempler og erfaringsudveksling.
  • 11. december 2014: Uddannelsesparathedsvurdering, introduktionskurser i 8. klasse, valgfag og linjer i udskolingen. Gode eksempler og erfaringsudveksling.
  • 17. Marts 2015: Fra UEA til Uddannelse og Job, individuel, gruppe og kollektiv vejledning, uddannelses- og elevplan. Gode eksempler og erfaringsudveksling.
  • 16. juni 2015: Alle emner kan tages op på dette møde afhængig af behov og interesse. Formen kan være en høring med deltagelse af politikere og repræsentanter fra uddannelser og erhvervsliv. Erfaringsopsamling og evaluering af forløbet.

Programmer og slides fra netværksmøderne finder du til højre på siden.

Bilag

Annonce
Annonce

Annonce