Indhold

Ungdomsuddannelser og ungdomsskoler

For at unge mennesker kan træffe det rigtig uddannelsesvalg efter folkeskolen og blive kvalificeret til at gennemføre deres ungdomsuddannelse, skal kommunerne, herunder folkeskolen og ungdomsuddannelser hjælpe dem.

Unges vej fra folkeskole til ungdomsuddannelse

Kommunerne har ansvaret for at hjælpe eleverne i folkeskolens udskoling til at træffe et rigtigt uddannelsesvalg og kvalificere dem til at gennemføre deres ungdomsuddannelse. Det er ikke en opgave, som kommunerne kan løse alene, da valg af uddannelse og muligheden for at gennemføre afhænger af en lang række aktører, som er udenfor kommunernes indflydelse.

Derfor er samarbejdet mellem kommuner og erhvervsskoler og gymnasier meget vigtigt. Udveksling af viden og afstemning af forventninger og samarbejde omkring konkrete opgaver og projekter er afgørende for, hvordan de unge klarer sig. Det gælder især i samspillet mellem folkeskolereformen, erhvervsuddannelsesreformen og kontanthjælpsreformen. 

Godt på vej

For at understøtte dette arbejde er KL i 2017 udkommet med to udspil om overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse. Den ene 'Godt på vej - Alle unge skal med' sætter fokus på de ca. 20 pct. af eleverne, som ikke bliver erklæret uddannelsesparat. Det handler om vende det billede, der viser, at for mange unge ikke får en uddannelse eller job efter folkeskolen.

Det andet udspil 'Godt på vej - Mod uddannelse og job' sætter fokus på de unge, der erklæres uddannelsesparatet. Med dette udspil giver KL en række konkrete anbefalinger til, hvordan udfordringerne med at få flere elever til at vælge en er­hvervsuddannelse kan imødegås.

Nyheder

 • 13.10.17
  Pressemeddelelse

  FGU-aftale: Ærgerligt, at regeringen dropper ambition om fuldt kommunalt ejerskab

  "Vi har forpasset muligheden for at lave en endnu bedre uddannelse til en stor gruppe unge, som har alvorligt brug for noget andet, end det de får i dag. Men nu ligger aftalen klar, og vi er klar til at trække i arbejdstøjet og gøre vores for at få opgaven til at lykkes. "

 • 13.10.17
  Debatindlæg

  Kronik: Godt på vej – fra vugge til voksenliv

  I år har KL spillet ud med en række ambitiøse forslag om en mere sammenhængende indsats for børn og unge. Vi kalder forslagene ”Godt på vej”, fordi en af kommunernes fornemmeste opgaver er at sikre, at vi får alle børn og unge godt på vej i livet, skriver KL i en kronik.

 • 10.10.17

  Ny praktikpladsmodel træder i kraft den 1. januar 2018

  Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik 19. august 2016 en treparts-aftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser. Trepartsaftalens overordnede intention er, at den skal afhjælpe den private sektors mangel på faglært arbejdskraft. Det er derfor KL’s forventning, at langt den overvejende del af de ekstra praktikpladser til elever på erhvervsuddannelserne skal tilvejebringes i den private sektor.

 • 05.10.17
  Debatindlæg

  FGU - De unge er for vigtige til et mudret kompromis

  Vi har brug for en fleksibel rammelovgivning og ikke et mudret kompromis, lyder opfordringen fra KL's formand Martin Damm i et debatindlæg om en ny forberedende grunduddannelse.

 • 03.10.17
  Konferencer og messer

  Uddannelsestræf 2017 - Fælles om de unge

  Den 22. november 2017 åbner KL dørene for årets uddannelsestræf i Kolding. Det bliver en dag, hvor vi fokuserer på en helhedsorienteret ungeindsats - fra folkeskolen til beskæftigelsesindsatsen - og trækker på både internationale og nationale erfaringer.

 • 28.09.17
  Konferencer og messer

  Program til årets Uddannelsestræf

  Tilmeldingen til årets uddannelsestræf er åben, og programmet er netop lagt op

Annonce
Annonce

Annonce