Indhold

Ungdomsuddannelser og ungdomsskoler

For at unge mennesker kan træffe det rigtig uddannelsesvalg efter folkeskolen og blive kvalificeret til at gennemføre deres ungdomsuddannelse, skal kommunerne, herunder folkeskolen og ungdomsuddannelser hjælpe dem.

Unges vej fra folkeskole til ungdomsuddannelse

Kommunerne har ansvaret for at hjælpe eleverne i folkeskolens udskoling til at træffe et rigtigt uddannelsesvalg og kvalificere dem til at gennemføre deres ungdomsuddannelse. Det er ikke en opgave, som kommunerne kan løse alene, da valg af uddannelse og muligheden for at gennemføre afhænger af en lang række aktører, som er udenfor kommunernes indflydelse.

Derfor er samarbejdet mellem kommuner og erhvervsskoler og gymnasier meget vigtigt. Udveksling af viden og afstemning af forventninger og samarbejde omkring konkrete opgaver og projekter er afgørende for, hvordan de unge klarer sig. Det gælder især i samspillet mellem folkeskolereformen, erhvervsuddannelsesreformen og kontanthjælpsreformen. 

Godt på vej

For at understøtte dette arbejde er KL i 2017 udkommet med to udspil om overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse. Den ene 'Godt på vej - Alle unge skal med' sætter fokus på de ca. 20 pct. af eleverne, som ikke bliver erklæret uddannelsesparat. Det handler om vende det billede, der viser, at for mange unge ikke får en uddannelse eller job efter folkeskolen.

Det andet udspil 'Godt på vej - Mod uddannelse og job' sætter fokus på de unge, der erklæres uddannelsesparat. Med dette udspil giver KL en række konkrete anbefalinger til, hvordan udfordringerne med at få flere elever til at vælge en er­hvervsuddannelse kan imødegås.

Nyheder

 • 25.01.18
  Debatindlæg

  Debatindlæg: Målsætninger får ikke unge til at vælge erhvervsuddannelser

  Vi er nødt til at gøre skellene mellem ungdomsuddannelserne mindre, så der ikke er blindgyder i systemet. Vi skal sætte de unges muligheder og valg i centrum og ikke fokusere på institutionsinteresser, skriver Leon Sebbelin i debatindlæg.

 • 01.12.17
  Konferencer og messer

  Uddannelsestræf 2017 – oplægsholdernes præsentationer

  58 kommuner, 15 UU centre samt 15 organisationer og skoler var samlet til KL's Uddannelsestræf i Kolding den 22. november under overskriften "Fælles om de unge"

 • 10.11.17
  Konferencer og messer

  Noemi Katznelson: Prøv at se kommunen fra de unges perspektiv

  "Hvis du var udsat ung, ville du så ønske dig at bo i din egen kommune?" Det spørgsmål anbefaler Noemi Katznelson den enkelte kommune stiller sig selv. Det kan give et godt grundlag, når man skal beslutte organiseringen af den sammenhængende ungeindsats. Hør mere fra Noemi Katznelson ved KL's Uddannelsestræf.

 • 07.11.17
  Konferencer og messer

  Hanne Neergaard: Det giver resultater for de unge, at vi har samlet indsatsen

  Brønderslev Kommune har samlet ungeindsatsen i en tværgående og helhedsorienteret indsats og oplever, at det skaber resultater for de unge. Hør mere om erfaringerne fra ungechef i Brønderslev Kommune, Hanne Neergaard, på KL's Uddannelsestræf.

 • 03.11.17
  Konferencer og messer

  Hans Christian Knudsen: Inddragelse af lokale virksomheder kan give uddannelse mening

  Hedensted Kommune har skabt et stærkt og forpligtende samarbejde på tværs af skole, uddannelse, beskæftigelses- og erhvervsområdet. Det giver gode muligheder for, at uafklarede unge kan prøve sig selv af i en virksomhed – og på den måde blive motiverede for uddannelse. Hør mere om erfaringerne fra Hans Christian Knudsen, beskæftigelsesdirektør i Hedensted Kommune på KL's Uddannelsestræf.

Annonce
Annonce

Annonce