Indhold

DUBU og sagsbehandling

Regeringen og KL besluttede i Økonomiaftalen for 2013, at alle kommuner skulle anskaffe DUBU eller et tilsvarende it-system, for at understøtte vigtigheden af et fokus på sagsbehandling og dokumentation.

Systematisk sagsbehandling

Formålet er at sikre en systematisk sagsbehandling i alle kommuner og en bedre faglig og økonomisk styring af det sociale børneområde. I dag har 76 kommuner valgt DUBU, svarende til ca. 77 pct. af kommunerne.

De øvrige kommuner har valgt andre DUBU-lignende it-systemer, som fx SBSYS og CSC Social, til at understøtte kommunernes sagsbehandling på børneområdet.   

71 kommuner tager systemet i brug

I sommeren 2017 har DUBU været i udbud, og det er Netcompany IT og Business Consulting A/S, der har vundet kontrakten.

71 kommuner har besluttet sig for at implementere det nye DUBU 3.0, og vil tage systemet i brug i september 2018.            

For at læse mere om en ny og forbedret version af DUBU på KOMBIT's hjemmeside - følg dette link.

Nyheder

 • 01.04.16

  Myndighed med momentum på området for udsatte børn og unge

  KL har på konsulentbasis hjulpet et stort antal kommuner med at øge kvaliteten i myndighedsudøvelsen for udsatte børn og unge. De erfaringer er nu blevet til en pjece.

 • 10.03.16

  Hvem har afgørelseskompetencen, når et uledsaget flygtningebarn ikke har fået asyl her i landet?

  Det er udlændingemyndighederne, der træffer afgørelse og afholder udgifterne til særlige støtteforanstaltninger, når et flygtningebarn, der endnu ikke har fået asyl her i landet, har brug for særlig støtte. Ankestyrelsen har ved principafgørelse fra den 4. december 2015 udtalt, at kommunerne ikke kan træffe afgørelse i sager om hjælp til uledsagede flygtningebørn, der endnu ikke har fået asyl her i landet. Det er udlændingemyndighederne, der har afgørelseskompetencen i disse sager.

Gode erfaringer fra DUBU-kommuner

 • DUBU virker!

  DUBU virker!

  I Lolland Kommune har man arbejdet med DUBU-systemet i 1,5 år. Socialrådgiver og DUBU-superbruger Ingelise Holde fortæller, at DUBU skaber sammenhæng omkring barnet og dets omgivelser - og skaber et bedre overblik for socialrådgiveren.

 • ”DUBU har højnet kvaliteten i vores arbejde og gjort det mere systematisk”

  ”DUBU har højnet kvaliteten i vores arbejde og gjort det mere systematisk”

  Esbjerg Kommune har haft DUBU i 16 måneder. Familierådgiver Bente Salbo oplever, at hendes kolleger generelt finder DUBU nemt og overskueligt – og at deres indsats er blevet mere ensartet med DUBU.

 • Fælles sprog og bedre sagsbehandling med DUBU

  Fælles sprog og bedre sagsbehandling med DUBU

  Tårnby Kommune tilsluttede sig DUBU og ICS i januar 2012. De to DUBU-superbrugere og socialrådgivere Maria Madsen og Rosemarie Lund mener, at kommunens sagsbehandling er blevet langt mere ensartet og systematisk med DUBU. Læs om deres erfaringer her.

 • Skanderborg har haft stor succes med at implementere DUBU (digitalisering -udsatte børn)

  Skanderborg har haft stor succes med at implementere DUBU (digitalisering -udsatte børn)

  ”Jeg har gennem årene været med til at implementere mange systemer og DUBU er det, der er lykkedes bedst”. Sådan fortæller Sigrid Andersen, leder af Myndighed og Foranstaltning i Skanderborg Kommune. Læs her om Sigrids erfaringer og gode råd i forbindelse med implementeringen af DUBU.

Annonce

Annonce
Annonce

Annonce