Indhold

Ledernetværk på udsatte børn og unge-området

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har taget initiativ til et nyt ledernetværk for kommunale chefer og ledere på udsatte børn og unge-området.

Ledernetværket afvikles fra 2014-2017 i et tæt samarbejde mellem Socialstyrelsen og KL. Målet med det nye ledernetværk er, at børn, unge og deres familier oplever bedre kvalitet og effekt af den indsats, de modtager. For at nå det mål vil ledernetværket igennem en række aktiviteter inspirere og støtte deltagerne i, hvordan de som chefer og ledere kan skabe faglige rammer for arbejdet på udsatte børn og unge-området.

Du kan læse mere om ledernetværket og dets aktiviteter i nedenstående bokse eller i invitationen til ledernetværket.

Ændringer, nye tilmeldinger eller udtrædelser i ledernetværket
Skal I tilmelde nye deltagere, eller træder du ud af ledernetværket, bedes du sende en mail til student Katarina Rajic på kara@kl.dk

Dialogportalen og slides
Du kan også blive medlem af ledernetværksdialogportal, hvor du bl.a. kan finde plancher fra afholdte møder og kontaktoplysninger på de andre deltagere. Det gør du ved at klikke her.

Find dit ledernetværk

Klik her og find information om ledernetværket i region Nordjylland, herunder praktisk information om de enkelte netværksmøder, temaer, deltagerliste, slides m.m.

Klik her og find information om ledernetværket i region Midtjylland, herunder praktisk information om de enkelte netværksmøder, temaer, deltagerliste, slides m.m.

Klik her og find information om ledernetværket i region Syddanmark, herunder praktisk information om de enkelte netværksmøder, temaer, deltagerliste, slides m.m.

Klik her og find information om ledernetværket i region Sjælland, herunder praktisk information om de enkelte netværksmøder, temaer, deltagerliste, slides m.m.

Klik her og find information om ledernetværket i region Hovedstaden, herunder praktisk information om de enkelte netværksmøder, temaer, deltagerliste, slides m.m.

Nyt på området

 • KL's konference om Udsatte Børn og Unge den 20. marts 2018 - der er nu åbnet op for tilmeldinger!

  Der er nu åbnet op for tilmelding til KL's årlige konference om Udsatte Børn og Unge, som denne gang afholdes under temaet "Børn og unge med psykiske vanskeligheder"

 • Sundhedsstyrelsen klar med nye forløbsprogrammer

  Sundhedsstyrelsen offentliggør den 15. december 2017 tre forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske problemstillinger. Programmerne skal skabe et grundlag for lokale og regionale drøftelser om, hvordan sammenhængen kan styrkes for de børn og unge, der har behov for tværgående indsatser.

 • Satspulje: Tidlig indsats for sårbare familier

  Sundhedsstyrelsen har åbnet op for, at kommuner kan ansøge om at deltage i kvalitetsudviklings-projekter omkring sårbare familiers sundhed og trivsel. Ansøgningsfristen er den 31. oktober 2017.

 • Vigtigt at inddrage kommunerne i nyt skilsmissesystem

  Ny model for skilsmissesystemet virker både enkel og gennemskuelig, hvilket er helt afgørende for børnene. Men vi savner en tydelig markering af, hvordan kommunerne tænkes ind i de konfliktfyldte skilsmisser, siger Thomas Adelskov.

 • Vi må ikke tabe udsatte børn på gulvet

  Hvis vi ikke investerer i de rigtige indsatser tidligt i udsatte børns liv, så bliver det sværere og dyrere at hjælpe dem allerede i folkeskolen. Derfor er der brug for, at vi hele tiden udfordrer og deler hinandens viden og bruger vores faglighed på tværs, lyder det fra KL forud for konference om udsatte børn.