Indhold

Ledernetværk på udsatte børne og unge-området

Børne- og Socialministeriet, Socialstyrelsen og KL inviterer til en ny runde i Børne- og Socialministeriets ledernetværk på det udsatte børne- og ungeområde i perioden 2018-2021, der vil i forlængelse af det tidligere ledernetværk være fokus på den helhedsorienteret indsats omkring de udsatte børn, unge og deres familier.

Helhedsorienteret indsats i fokus

I det nye ledernetværk vil der som en naturlig forlængelse af de seneste års fokus på at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen, være fokus på at styrke den helhedsorienterede indsats for de udsatte børn og unge og deres familier. Det kræver vedholdenhed, viden og respekt om hinandens faglighed, samt et stærkt ledelsesfokus at få alle faggrupper rundt om de udsatte børn og unge til at tænke og arbejde samlet og helhedsorienteret. Det er alfa og omega, hvis det skal lykkes at hjælpe de udsatte børn og unge og deres familier til en tilværelse med bedre trivsel og gode fremtidsudsigter og det er også derfor, at der vil være fokus på den helhedsorienterede indsats i den nye runde af Børne- og Socialministeriets ledernetværk.

Afviklingen af Ledernetværk 2018-2021

Ledernetværket afvikles fra 2018-2021 i et tæt samarbejde mellem Børne- og Socialministeriet, Socialstyrelsen og KL. Kommunale chefer og ledere på området er inviteret til ledernetværkets første netværket i deres regioner, hvor datoene fordeler sig således:

 • Region Midtjylland d. 23. maj 2018
 • Region Nordjylland d. 24. maj 2018
 • Region Sjælland d. 29. maj 2018
 • Region Syddanmark d. 31. maj 2018
 • Region Hovedstaden d. 11. juni 2018

Den faste kreds af medlemmer, som består af  kommunale chefer, ledere og teamledere med ansvar for myndigheds- og udførerområdet kan her tilmelde sig ledernetværket.

 

Læs mere

Du kan læse mere om ledernetværket og dets aktiviteter i nedenstående bokse eller i Invitationen til ledernetværket, eller i nyheden Ny runde i ledernetværket på området for udsatte børn og unge 2018-21.

Ændringer, nye tilmeldinger eller udtrædelser i ledernetværket

Skal I tilmelde nye deltagere, eller træder du ud af ledernetværket, bedes du sende en mail til student Isabel Brylov på isbr@kl.dk.

Dialogportalen og slides

Du kan også blive medlem af ledernetværksdialogportal, hvor du bl.a. kan finde plancher fra afholdte møder og kontaktoplysninger på de andre deltagere. Det gør du ved at klikke her.

Find dit ledernetværk

Klik her og find information om ledernetværket i region Nordjylland, herunder praktisk information om de enkelte netværksmøder, temaer, deltagerliste, slides m.m.

Klik her og find information om ledernetværket i region Midtjylland, herunder praktisk information om de enkelte netværksmøder, temaer, deltagerliste, slides m.m.

Klik her og find information om ledernetværket i region Syddanmark, herunder praktisk information om de enkelte netværksmøder, temaer, deltagerliste, slides m.m.

Klik her og find information om ledernetværket i region Sjælland, herunder praktisk information om de enkelte netværksmøder, temaer, deltagerliste, slides m.m.

Klik her og find information om ledernetværket i region Hovedstaden, herunder praktisk information om de enkelte netværksmøder, temaer, deltagerliste, slides m.m.

Nyt på området

 • Ny runde i ledernetværket på området for udsatte børn og unge 2018-21

  Børne- og Socialministeriet, Socialstyrelsen og KL har i dag udsendt invitation til de kommunale chefer og ledere på det udsatte børne- og ungeområde til en ny runde i Børne- og Socialministeriets ledernetværk på det udsatte børne- og ungeområde i perioden 2018-2021. KL står for faciliteringen af netværket.

 • PPR konference den 13. juni 2018

  Nu åben for tilmelding! KL og Landssamrådet af PPR-chefer inviterer til PPR konference den 13. juni 2018 på Nyborg Strand. Temaet på årets konference er, at "Alle børn skal med". Der vil bl.a. være oplæg om usynlige eksklusionsprocesser, og hvad der skaber engagement hos alle børn og unge. Endvidere er der som altid en lang række gode workshops, som afspejler forskellige nye vinkler på PPR's arbejde med inkluderende læringsmiljøer i dagtilbud og skole.

 • KL's konference om Børn & Unge med psykiske vanskeligheder 20. marts 2018

  KL sætter på dette års konference spot på Børn & Unge med psykiske vanskeligheder. Konferencen afholdes denne gang tirsdag den 20. marts på Nyborg Strand. Over 500 politikere, embedsmænd og udstillere fra både kommuner, organisationer og private virksomheder har allerede tilmeldt sig. Du kan nå det endnu, vi har stadig åbent for tilmeldinger lidt endnu (efter "først-til-mølle"-princippet).

 • Udsatte børn – nøgletal 2018 er netop offentliggjort

  Nøgletal for udsatte børn 2018 ligger nu klar og kan læses her

 • Der er god grund til at interessere sig for udsatte børn og unges skolegang

  Det er nyt for flere, at den stærkeste beskyttelsesfaktor for, at udsatte børn og unge får et godt voksenliv, er, at de klarer sig godt i skolen og får en uddannelse.