Indhold

Familiepleje

Over halvdelen af anbragte børn i Danmark bor hos en plejefamilie. Ofte er det mindre børn og børn med lettere vanskeligheder, der anbringes i plejefamilier.

Der findes forskellige former for plejefamilier, herunder almindelige plejefamilier, kommunale plejefamilier og netværksplejefamilier. Kommunerne bruger ofte plejefamilier til døgnanbringelser samt akutanbringelser og aflastning i weekend og ferie. Rammerne for plejefamilieområdet findes i lov om social service.

I de seneste år er der kommet et stigende fokus på familieplejeområdet i Danmark, da forskning peger på, at et trygt omsorgsmiljø med mulighed for at danne nære og stabile relationer til voksne, er vigtigt for at sikre en god anbringelse for barnet.

På denne side kan du læse mere om familiepleje, og i højre side finder du bl.a. KL's Familieplejehåndbog, hvor du fx. kan få svar på spørgsmål vedrørende ferieloven - samt om familieplejerne er ansatte i kommunerne.

Nyt på familieplejeområdet

Annonce
Annonce

Annonce