Indhold

Udsatte børn og unge

På denne side kan du blive opdateret på den kommunale indsats over for udsatte børn og unge.

Du kan også få svar og finde inspiration til at udvikle og forbedre indsatser. Det gælder både organiseringen og sagsbehandlingsprocesserne, samt konkrete emner som familiepleje, børnepolitik og økonomi.

Nyheder

 • 19.09.17

  Satspulje: Tidlig indsats for sårbare familier

  Sundhedsstyrelsen har åbnet op for, at kommuner kan ansøge om at deltage i kvalitetsudviklings-projekter omkring sårbare familiers sundhed og trivsel. Ansøgningsfristen er den 31. oktober 2017.

 • 04.09.17
  Konferencer og messer

  Minikonference om skolefravær og skolevægring

  KL inviterer til minikonference om tiltag, der kan modvirke skolefravær og skolevægring

 • 20.06.17

  Vigtigt at inddrage kommunerne i nyt skilsmissesystem

  Ny model for skilsmissesystemet virker både enkel og gennemskuelig, hvilket er helt afgørende for børnene. Men vi savner en tydelig markering af, hvordan kommunerne tænkes ind i de konfliktfyldte skilsmisser, siger Thomas Adelskov.

 • 07.06.17
  Analyse/undersøgelse

  Velfærdspolitisk analyse 2017 fra Socialministeriet

  Her kan du læse mere om Socialministeriets Velfærdspolitisk Analyse vedrørende anbragte børn og unge i plejefamilier med psykiatriske diagnoser.

 • 21.03.17

  Vi må ikke tabe udsatte børn på gulvet

  Hvis vi ikke investerer i de rigtige indsatser tidligt i udsatte børns liv, så bliver det sværere og dyrere at hjælpe dem allerede i folkeskolen. Derfor er der brug for, at vi hele tiden udfordrer og deler hinandens viden og bruger vores faglighed på tværs, lyder det fra KL forud for konference om udsatte børn.

Høringssvar

Annonce
Annonce

Annonce