Indhold

Temamøde 9 - Ny ledelse af børns læring via data og elevfokus

Temamøde 9 på KL's Børn & Unge Topmøde 2018 satte fokus på, hvordan data og fokus på eleverne kan give nye veje til ledelse af børns læring.

Tema

I forlængelse af folkeskolereformen stilles der nye krav til udvikling af ledelse og pædagogisk praksis i folkeskolen. Ledelse, undervisning og udvikling skal være datainspireret, og anvendelsen af data giver nye og anderledes muligheder for ledelse og læring.

På temamødet belyses de muligheder, inddragelse af data i ledelse af dagtilbud og skole giver samt hvilke ledelsesmæssige opmærksomhedspunkter og udfordringer, der kan være tilknyttet datainformeret ledelse, når børns trivsel og læring er målet.

Annonce
Annonce

Annonce