Indhold

Temamøde 8 - Bidrag til læring og trivsel via omorganisering af skoledagen

Temamøde 8 på KL's Børn & Unge Topmøde 2018 satte fokus på, hvordan en ny organisering af skoledagen kan bidrage til mere læring og trivsel.

Tema

På temamødet blev der stillet skarpt på, at målet om en mere motiverende og varieret skoledag giver anledning til at gentænke planlægning og organisering af skoledagen og skoleåret. Det rører ved strukturer som klasser, fag og lektioner, som har været faste grundpiller i skolen i mange år.

Nogle skoler er i gang med radikalt at ændre hele skolens måde at arbejde på. På Sønderskov-Skolen i Sønderborg Kommune skal alle elever og medarbejdere i løbet af de næste tre år i gang med at arbejde projektbaseret i stedet for med fagopdelt undervisning.

Andre skoler tager fat i et enkelt element. Det gør de fx på Møldrup Skole i Viborg Kommune. Her arbejder de med fagfordybelsesdage én gang om ugen. Heri indgår både faglig og understøttende undervisning.

Annonce
Annonce

Annonce