Indhold

Temamøde 7 - Kommunale bygningers understøttelse af læring og trivsel

Temamøde 7 på KL's Børn & Unge Topmøde 2018 satte fokus på, hvordan de kommunale bygninger understøtter børn og unges læring og trivsel.

Tema

På dette temamøde blev der stillet skarpt på vigtigheden af, at kommunen forholder sig politisk til, hvordan bygningerne kan understøtte børn- og unges læring og trivsel, uanset om der kommer flere eller færre børn og unge i en kommune.

Annonce
Annonce

Annonce