Indhold

Temamøde 6 - Det politiske forsamlingshus

Temamøde 6 på KL's Børn & Unge Topmøde 2018 satte fokus på, hvordan der sikres et kommunale råderum til politisk ledelse af store omstillinger på børne- og ungeområdet.

Tema

Det politiske forsamlingshus er et tilbagevendende temamøde på Børn & Unge Topmødet. Her er det den politiske debat, som er i fokus. I det politiske forsamlingshus sætter vi i år det kommunale råderum og den politiske ledelse til debat, da det er et højaktuelt tema.

Politikerne på Christiansborg har kommunernes råderum på dagsorden. Statsministerens åbningstale slog fast, at staten holder skarpt øje med, om kommunerne kan lede omstillingerne på børne- og ungeområdet. Den kommunale ledelse af de kommunale kerneområder er under pres, puljer, statslige mål og signalerne fra Christiansborg taler et tydeligt sprog.

På temamødet blev der stillet skarpt på de politiske refleksioner, signalerne fra Christiansborg giver
anledning til hos politikerne, og hvordan det kommunale råderum udvikles og styrkes, så det understøtter
ledelsen af de store omstillinger på børn- og ungeområdet.

Annonce
Annonce

Annonce