Indhold

Temamøde 5 - Fælles om kerneopgaven

Temamøde 5 på KL's Børn & Unge Topmøde 2018 satte fokus på, hvordan kommunerne skaber helhed og sammenhæng på 0-18-årsområdet.

Tema

Børns læring og trivsel er kerneopgaven for alle aktører på børn- og ungeområdet: Politikere, forvaltningschefer, decentrale ledere og fagprofessionelle. Det er ligeledes kernen i samarbejdet med forældrene.

På temamødet blev der stillet skarpt på, hvordan der skabes helhed og sammenhæng i indsatserne på 0-18-årsområdet i kommunen, og hvordan politikerne sætter en meningsfuld retning, så det tværprofessionelle og tværorganisatoriske arbejde fremmer alle børns læring og trivsel.

 

Annonce
Annonce

Annonce