Indhold

Temamøde 4 - Ungdomsuddannelse

Temamøde 4 på KL's Børn & Unge Topmøde 2018 satte fokus på, hvordan flere elever opnår kompetencer til at gå i gang med en ungdomsuddannelse.

Kommunerne skal give børn og unge kompetencerne til at træffe et bevidst og oplyst valg, når de vælger ungdomsuddannelse. Mange unge har svært ved at vælge uddannelse. Flere unge vælger en gymnasial uddannelse frem for en erhvervsuddannelse, og fra et samfundsmæssigt perspektiv vælger for få en erhvervsuddannelse.

Udfordringen er, at folkeskolen ikke udfordrer elevernes uddannelsesvalg i tilstrækkelig grad – for lidt undervisning er praksis- og anvendelsesorienteret. Det kræver kommunal handling at ændre dette billede. Undervisningen i folkeskolerne skal i højere grad sikre, at eleverne oplever, at indholdet i fagene kan bruges i praksis og at de får kompetencer til at træffe et bevidst valg af ungdomsuddannelse.

Temamødet tager udgangspunkt i KL’s udspil ”Godt på vej – mod uddannelse og job” og ”Godt på vej – alle unge skal med”.

Annonce
Annonce

Annonce