Indhold

Temamøde 3 - Udsatte børn og unge

Temamøde 3 på KL's Børn & Unge Topmøde 2018 satte fokus på muligheder og udfordringer ved at inddrage udsatte børn og unge i beslutningsprocesser omkring deres liv.

Tema

På trods af lovfæstet ret til og formaliserede kanaler for inddragelse, så er især udsatte børn ikke inddraget i et omfang, så de føler sig set og hørt. Temamødet stiller skarpt på de muligheder og udfordringer, som inddragelse af udsatte børn og unge giver, og hvorvidt kommunen er forpligtede til at involvere udsatte børn og unge i beslutningsprocesser omkring deres eget liv.

På temamødet blev der behandlet refleksioner om, hvorvidt kommunerne er parate til at dele deres beslutningsmagt med børnene, om det faktisk kan lade sige gøre at involvere børn og unge, og om børn og unge ønsker at blive involveret.

Annonce
Annonce

Annonce