Indhold

Temamøde 2 - Folkeskolen

Temamøde 2 på KL's Børn & Unge Topmøde 2018 satte fokus på styring og indhold i folkeskolen.

Tema

Kommunerne har de seneste år arbejdet benhårdt på at realisere en god folkeskole med et solidt fagligt niveau og en høj trivsel blandt eleverne. Vi er godt på vej, men ikke i mål, for folkeskolen står aldrig stille – den er altid til debat. Folkeskolen står i en brydningstid, hvor mange gerne vil definere skolens form og indhold.

På trods af tydelig lovgivning for skolen fortsætter diskussionerne om skoledagens længde, om dannelse og om faglighed. Der er konstant fokus på, hvordan man kommunalpolitisk driver skolen, på balancen mellem frihed og styring og på de målbare resultater i skolen.

På dette temamøde blev der set nærmere på intentionerne bag skolen, på hvordan man fra kommunalpolitisk hold bedst udvikler og arbejder med skolen, og på hvordan kommunerne bruger mulighederne i skolen til at arbejde varieret, differentieret, praksisnært og anvendelsesorienteret til gavn for elevernes læring og trivsel.

Annonce
Annonce

Annonce