Indhold

Temamøde 14 - Digitalt forældresamarbejde

Temamøde 14 på KL's Børn & Unge Topmøde 2018 satte fokus på, hvad et digitalt samarbejde betyder for forældredialog og inddragelse.

Tema

På temamødet blev der sat fokus på, hvad det betyder for forældresamarbejdet i skole og dagtilbud, at det foregår digitalt via læringsplatforme, SkoleIntra og den kommende Aula, samt de opmærksomhedspunkter der er ift. at anvende platformene på en måde, hvor de støtter op om både familien og livet i skolen eller dagtilbuddet.

Der tegnes et billede af samspillet mellem krav og forventninger og forskellige forældres måder at involvere sig på, og det drøftes hvilke krav digital kommunikation stiller til forældrenes kompetencer og om skole og dagtilbud kan blive bedre til at tage højde for forældrenes forskellige forudsætninger i brugen af digital kommunikation.

Annonce
Annonce

Annonce