Indhold

Temamøde 13 - Mere deltagelse og mindre fravær hos børn og unge

Temamøde 13 på KL's Børn & Unge Topmøde 2018 satte fokus på, hvordan børn og unge får mere deltagelse og mindre fravær.

Tema

Når alle børn og unge skal lære så meget, som de kan, forudsætter det, at de indgår i skolens læringsfællesskab. En del elever har et omfattende skolefravær. Det får betydning for deres skolegang og videre liv. Et højt fravær giver eleverne en afgangsprøve, der er næsten to karakterpoint lavere sammenlignet med elever med et lavt fravær – selv når der tages højde for elevernes sociale baggrund.

I kommunerne arbejdes der med forskellige løsninger for at forebygge fravær. Samtidig anbefaler Danske Patienter sammen Skole og Forældre, Danske Skoleelever og Danske Handicaporganisationer en national indsats, der både forpligter skolerne til handling og understøtter en god pædagogik for at sikre bedre vilkår for børn med handicap, kronisk eller langvarig sygdom.

Annonce
Annonce

Annonce