Indhold

Temamøde 12 - Nye teknologiers betydning for børn og unges fremtid

Temamøde 12 på KL's Børn & Unge Topmøde 2018 satte fokus på, hvordan vi møder de nye teknologiske muligheder.

Tema

Den teknologiske udvikling går stærkere end nogensinde – og måske stærkere end vi kan begribe. Nye teknologier, hvad enten det er robotter, kunstig intelligens, anvendelse af BIG data eller andet, betyder, at børn og unge kommer til at lære på helt nye måder. Og når de bliver ældre, kommer de til at arbejde på måder, vi ikke kender i dag.

Teknologien rummer mulighed for at understøtte alle børn og unges læring mere varieret og differentieret end i dag. Samtidig indebærer udviklingen også en række nye udfordringer for kommunerne: Nye forventninger fra børn, unge og deres forældre til, hvordan ny teknologi indgår i børn og unges læring, i kommunikationen med forældre etc.

Ny teknologi betyder også ændrede krav til de fagprofessionelles kompetencer. På temamødet bliver vi klogere på nye teknologiers betydning for børn og unges fremtid og drøfter perspektiverne for dagtilbud og folkeskolen.

Annonce
Annonce

Annonce