Indhold

Temamøde 11 - Udvikling af kvaliteten i fritids- og dagtilbud

Temamøde 11 på KL's Børn & Unge Topmøde 2018 satte fokus på, hvordan kommunerne skaber kvalitet i fritids- og klubtilbud.

Tema

I Danmark er der en lang tradition for, at børn og unge benytter sig af fritids- og klubtilbud. Fritids- og klubtilbud er en unik arena for fællesskaber, demokratisk dannelse og det at lære at mestre livet. Men fritids- og klubtilbud er også under forandring, bl.a. på grund af folkeskolereformens længere skoledage, som mange steder giver børn og unge mindre tid i SFO’en eller klubben.

Forandringen har medført en debat af den pædagogiske kvalitet i tilbuddene – ligesom det har medført et fokus på, om børn og unge i højere grad end tidligere fravælger tilbuddene, og hvorvidt der er en social skævhed i fravalget.

Annonce
Annonce

Annonce