Indhold

Temamøde 10 - Inkluderende læringsmiljøer i dagtilbud og skole

Temamøde 10 på KL's Børn & Unge Topmøde 2018 satte fokus på, hvordan kommunerne skaber - med nye bud på inkluderende læringsmiljøer - dagtilbud og skole for alle børn?

Tema

Dagtilbud og skoler skal sikre, at alle børn lærer og trives. Udviklingen af inkluderende læringsmiljøer og fællesskaber er en opgave, som kontinuerligt udfordrer kommunerne. Derfor skal der fokus på, hvilke indsatser der virker, og der er brug for se med nye øjne på dagtilbud og skole. Derfor tager dette temamøde fat på to sådanne eksempler.

I Nest programmet vendes inklusion på hoved. Det er et banebrydende skoleprogram, hvor børn med og uden autismespektrumforstyrrelser undervises sammen. Programmet er udviklet i New York, hvor det på få år har spredt sig til en lang række skoler.

Det særligt kendetegnende ved Nest klasserne er, at der arbejdes med specialpædagogiske metoder, klasserumsledelse og relationelle tilgange, som alle børn profiterer af.

Annonce
Annonce

Annonce