Indhold

Temamøde 1 - Dagtilbud

Temamøde 1 på KL's Børn & Unge Topmøde 2018 satte fokus på, hvordan det nye pædagogiske grundlag understøtter værdierne i dagtilbud og den tidlige indsats.

Tema

I 2018 står dagtilbud højere på dagsordenen end nogensinde før, og en ny lovgivning for området er på vej. Den styrkede pædagogiske læreplan og den nye lovgivning slår fast, at dagtilbuddets opgave er at styrke børnenes udvikling, trivsel og læring.

Værdier, medbestemmelse og opdragelse til demokrati er også helt centrale aspekter i den nye lovgivning. Børn i dagtilbud skal dannes til at blive aktive medborgere i samfundet. Det betyder bl.a. at alle børn skal lære, trives og udvikle sig, og at barnets perspektiv i endnu højere grad skal gøres gældende.

Annonce
Annonce

Annonce