Indhold

Kompetenceudvikling af pædagoger i skolen

KL og BUPL er gået sammen i et landsdækkende projekt, der er finansieret af midler fra A.P. Møller Fonden. Projektet sikrer, at 2100 pædagoger i skolen får diplomuddannelse i perioden 2016-2018

Folkeskolen er midt i en stor omstilling. Alle børn og unge skal blive så dygtige, de kan uanset deres sociale baggrund, samtidig med at de skal trives. Det fordrer, at de møder en varieret og motiverende skoledag, hvor pædagoger, lærere og andre aktører arbejder tæt sammen og med fælles ansvar for at nå målene. Et af de centrale elementer af udvikling af en ny praksis i skolen er pædagogernes nye og forstærkede rolle.

Stor interesse fra kommunerne

Der er ca. 15.000 pædagoger i folkeskolen. De har gennem en årrække bevæget sig fra udelukkende at varetage pædagogiske opgaver i fritidstilbud til i stigende grad også at indgå i skolens øvrige aktiviteter. Dette bekræftes af rundspørger blandt BUPL´s medlemmer på 6-16 års området i 2010 og 2015.

Interessen fra landets kommuner har været så stor, at antallet af pladser er blevet øget fra de oprindelige 1800, så 2100 pædagoger kan blive efteruddannet. Læs mere om dette i pressemeddelelsen ved at klikke på linket nedenfor.

Opkvalificering er vigtig for at indfri målene i reformen

Pædagogernes nye funktioner stiller nye kompetencekrav til pædagogerne og til deres samarbejde med lærerne, forældrene og andre aktører. Pædagogerne skal i højere grad rustes til at understøtte folkeskolens brede formålsparagraf, inklusionsindsatsen og reformens tre nationale mål. Opkvalificering af pædagogernes kompetencer ind i skolen er derfor væsentligt for at nå reformens ambitiøse mål

 

 

Annonce
Annonce

Annonce