Indhold

Lovgivning og høringssvar på folkeskoleområdet

Aftalerne om et fagligt løft af folkeskolen (7. og 13. juni 2013) har medført en række lovændringer, bl.a. af folkeskoleloven. Her kan du læse om de vedtagne love og se KL's høringssvar vedrørende folkeskoleområdet

Lovarbejde

Loven medfører bl.a. indførelse af obligatorisk lektiehjælp og indførelse af gennemsnitligt 45 minutters motion og bevægelse om dagen. 

Lov om ændring af lov om folkeskolen (Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling d. 20. december 2013)

Bekendtgørelsen sætter ovenstående lov i kraft.

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af lov om folkeskolen (Træder i kraft d. 1. august 2015) 

Denne lov indfører bl.a. en længere og mere varieret skoledag.

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling d. 20. december 2013)

Denne lov indfører bl.a. ændrede krav til kvalitetsrapporter samt en forenkling af skolernes arbejde med Fælles Mål og elevplaner.

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling d. 22. april 2014)

 

Annonce
Annonce

Annonce