Indhold

Billede af pige

Materialer om folkeskolen

Den nye folkeskolereform kalder sammen med de nye arbejdstidsregler for lærerne på nytænkning og omstilling i folkeskolen. På dette site kan du finde KL-inspirationsmaterialer om den nye skole.

Godt på vej - i samarbejde med forældrene

Publikation januar 2017

KL ønsker med inspirationsmaterialet at bringe samarbejdet med forældre om børn og unges læring, trivsel og udvikling højere op på den kommunalpolitiske dagsorden og bidrage til at styrke det konkrete samarbejde mellem forældre og fagprofessionelle.

Klik her for at hente materialet

Involvering i børnehøjde

Publikation november 2016

I kommunerne har vi alle et ansvar for, at børn og unge trives og klarer sig godt i livet. Og sammen med forældrene spiller vi en nøglerolle i børn og unges udvikling, læring og trivsel. Derfor skal vi i fællesskab tage ansvar for, at børn og unge inddrages i hverdagslivets store og små beslutninger, lige fra de starter i dagtilbud, til de slutter en ungdomsuddannelse.

KL har derfor udarbejdet en række opmærksomhedspunkter for involvering af børn og unge, som kan anvendes som inspiration til politiske og faglige drøftelser i kommunerne.

Klik her for at læse inspirationsmaterialet "Involvering i børnehøjde"

Fra folkeskole til ungdomsuddannelse

KL-inspirationsmateriale, 2016

Formålet med dette materiale er at give folkeskoler og ung­dommens uddannelsesvejledningscentre (UU) i kommunerne inspiration til arbejdet med pro­cessen omkring uddannelsesvalg hos eleverne i folkeskolen, som folkeskolereformen og erhvervsuddannelsesreformen sætter nye rammer for.

Materialet er lavet på baggrund af et tværkommunalt samar­bejde med 26 kommuner over 4 netværksmøder, og indeholder de deltagende kommuners bud på udfor­dringer og muligheder i implementeringen af de nye rammer og opgaver omkring elevernes uddannelses- og karrierevalg. 

Fra folkeskole til ungdomsuddannelse

Klik her for at læse inspirationsmaterialet "Fra folkeskolen til ungdomsuddannelse"

Læring i en varieret skoledag – Ny praksis i folkeskolen II

Inspirationsmateriale til kommunerne, marts 2016

KL, Børne- og Kulturchefforeningen og Skolelederforeningen har udarbejdet inspirationsmaterialet ”Læring i en varieret skoledag – Ny praksis i folkeskolen II”. Materialet indeholder en række forskellige eksempler fra skoler og kommuner over hele landet. 25 skoleledere og forvaltningschefer har bidraget og fortæller om deres erfaringer og udfordringer i forhold til at tilrettelægge en varieret skoledag fuld af læring og sikre god kommunikation og dialog om skolen og elevernes læring.

Klik her for at læse inspirationsmaterialet "Læring i en varieret skoledag"

 

It i undervisning og læring

Inspirationsmateriale til kommunerne, november 2013

Folkeskolereformen har et mål om, at anvendelse af it som en integreret del af undervisningen skal understøtte elevernes faglige niveau og hæve kvaliteten af undervisningen. Dette inspirationsmateriale beskriver, hvordan kommuner og skoler kan arbejde med at fremme, at det sker.

 

Klik her for at læse inspirationsmaterialet "It i undervisning og læring"

Annonce
Annonce

Annonce