Indhold

Strategier 2011-2016

På denne side kan du læse om de digitaliseringsstrategier, der nu er udløbet og erstattet af nye strategier

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den forrige fællesoffentlige digitaliseringsstrategi løb i perioden 2011 til 2015. Strategien indeholdt i alt 75 initiativer, som sigtede på at modernisere danskernes velfærd og effektivisere den offentlige sektor. Særligt overgangen til obligatorisk digital kommunikation, herunder digital selvbetjening og Digital Post, stod som et af hovedelementerne i strategien, der i øvrigt bestod af en række store initiativer indenfor bl.a. grunddata og digital velfærd.

Den Fælleskommunale digitaliseringsstrategi og -handleplan 2011-2015 - Digitalisering af den kommunale sektor

KLs bestyrelse vedtog i efteråret 2010 en fælleskommunal digitaliseringsstrategi og i september 2011 en handlingsplan med 37 konkrete projekter til at føre strategiens initiativer ud i livet. Handlingsplanen dannede rammen om digitalisering i kommunerne frem til udgangen af 2015.

Strategi for digital velfærd

KL, regeringen og Danske Regioner lancerede efteråret 2013 en fælles strategi for digital velfærd. Strategien dækkede social, sundhed og børn og ungeområdet. Formålet med strategien har været dels, at booste brugen af teknologi til udvikling af ny, bedre og mere effektiv velfærd. Og dels at sætte politisk retning for brug af teknologi i den offentlige sektors kerneopgaver. På børn og ungeområdet kørte følgende 4 projekter - Digitale skriftlige prøver - Digital uddannelsesmappe - Anvendelse af digitale redskaber i dagtilbud - Digitale kompetencer

Annonce
Annonce

Annonce