Indhold

Ledelse af digital didaktik

På denne side kan du læse om projekterne Ledelse af digital didaktik og It i undervisning og læring

Ledelse af digital didaktik er en lokal forandringsproces, som stiller krav til, at pædagogiske medarbejdere, skoleledere og den kommunale forvaltning har en fælles forståelse af arbejdet med it i undervisningen.

Det betyder, at man i kommunerne skal tage stilling til, hvordan man ledelsesmæssigt koordinerer indsatserne med digitale teknologier, nye læringsformer og kompetenceudvikling af medarbejdere. Der skal samtidig arbejdes med at lede den kulturforandring, der er en konsekvens af den øgede it i folkeskolen.

For at indfri potentialet af it i undervisning og læring er det afgørende at have fokus på ledelse af digital didaktik. Et fokus hvor it naturligt understøtter mål for elevernes læring og rammer for undervisningen og skolens udvikling.

Deltagere fra 12 kommuner har gennem 4 dage i efteråret 2016 fået viden og inspiration til at svare på spørgsmålene:

  • Hvordan ledes digital didaktik?
  • Hvordan kan pædagogiske medarbejdere, skoleledelser og forvaltninger opbygge fælles forståelse for, hvordan it skaber nye rammer for læring?
  • Hvilke ledelsesmæssige handlinger er nødvendige?

Annonce
Annonce

Annonce