Indhold

IT i folkeskolen

På denne side kan du læse om den fællesoffentlige indsats It i folkeskolen, der kører til og med 2017

Baggrund

It skal i højere grad integreres i den daglige undervisning for at opfylde målsætningen om en fagligt stærkere folkeskole. Et centralt led heri er, at it i højere grad skal integreres i den daglige undervisning. På den måde kan det store potentiale for it-baseret undervisning udnyttes til at skabe en moderne og fagligt stærkere folkeskole.

Indsatsen indgik som en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for 2011-2015. Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 har regeringen og KL indgået aftale om at forlænge indsatsen frem til udgangen af 2017.

KL deltager i såvel styregruppe som sekretariat for It i folkeskolen

Formål

It i folkeskolen er bygget op omkring fire overordnede indsatsområder, der samlet skal understøtte øget anvendelse af it og digitale læremidler som en integreret del af undervisningen:

  1. Udvikling af markedet for digitale læremidler
  2. Forskning og viden om it-baseret læring
  3. Netværk og samarbejde, der understøtter anvendelse af it og digitale læremidler
  4. Velfungerende it-infrastruktur på landets folkeskoler

Læs mere om initiativerne

I venstre menuen findes en række initiativer startet med baggrund i indsatsen IT i folkeskolen. Klik på de forskellige emner for at læse mere om initiativerne og få adgang til relevante dokumenter og links.

Annonce
Annonce

Annonce