Indhold

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 (Børn og Unge)

Regeringen, KL og Danske Regioner har i samarbejde udarbejdet en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi for 2016-2020 ved navn "Et stærkere og mere trygt digitalt samfund". På denne side sættes der fokus på børne- og ungeområdet

Formål og baggrund

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, Et stærkere og mere trygt digitalt samfund er med til at sikre bedre muligheder for at styrke den lokale og borgernære service i kommunerne ved at forbedre en række rammevilkår for digitalisering. Strategien sætter samtidig retning for det fællesoffentlige samarbejde om digitalisering på tværs af fagområderne. Både med tværgående initiativer indenfor bl.a. it-sikkerhed, selvbetjeningsløsninger og it-arkitektur, men også med specifikke initiativer inden for fagområderne, herunder Børn og Folkeskole. Strategien afløser den forhenværende digitaliseringsstrategi Strategi for digital velfærd, der udløb med udgangen af 2015

Læs mere om initiativerne forankret i Kontor for Børn og Folkeskole

Strategien har i alt 33 initiativer, hvoraf Børn og Folkeskole er KL’s tovholder på følgende fire:

  • 3.4: Digital læring og undervisning
  • 3.5: Offentlige ansattes digitale kompetence
  • 7.5: Bedre sikkerhed på ID-løsninger målrettet børn og unge
  • 9.1: Digital dannelse for børn og unge

I menuen til venstre kan du læse mere om de tre første initiativer. Initiativ 9.1 Digital dannelse for børn og unge er forankret i den fællesoffentlige indsats It i folkeskolen. Du kan derfor læse mere om dette initiativ her.

Annonce
Annonce

Annonce