Indhold

Aula (Samarbejdsplatformen)

I 2015 tilsluttede alle landets 98 kommuner sig udbuddet af en fælleskommunal samarbejdsplatform på folkeskoleområdet. Det betyder, at alle landets folkeskoler kommer til at anvende den samme løsning, som får navnet Aula. 92 kommuner har valgt også at bruge løsningen i deres dagtilbud.

Fra august 2019 vil elever, forældre og pædagogisk personale på alle landets skoler kunne tage Aula i brug. Umiddelbart derefter vil udrulningen til dagtilbudsområdet gå i gang. 

Aula kommer til at fungere som et kommunikationsværktøj. Her kan elever/børn, lærere, pædagoger, forældre samt en række kommunale medarbejdere på skole- og dagtilbudsområdet (ledere, vejledere, skoleforvaltning m.fl.) få og dele information omkring barnets hverdag. Aula vil kunne bruges på både  computere, smartphones og tablets, og de forskellige typer af brugere får vist de funktioner og oplysninger, der er relevante for netop dem. Helt praktisk vil Aula give adgang til information fra en række forskellige systemer, f.eks. skolens læringsplatform og nationale it-services.

Aulas vigtigste funktioner:

  • at lette kommunikation mellem skole/dagtilbud og hjem og indbyrdes mellem brugere gennem forbedrede dialogmuligheder.
  • at samle og målrette informationer til alle brugerne. De målrettede informationer udstilles blandt andet fra kommunale administrative systemer, læringsplatforme samt nationale data, f.eks. nationale test.
  • at understøtte skolenære behov via visning af relevante informationer, f.eks. plan for dagen, nyheder og aktivitetsplan.

Kommunernes it-fællesskab, KOMBIT, står for kravspecifikation og udbud af Aula.

Udbuddet til Aula er startet primo december 2016, og KOMBIT forventer at underskrive kontrakt med den nye leverandør af Aula omkring sommerferien 2017.

Annonce
Annonce

Annonce