Indhold

Aula (Samarbejdsplatformen)

Fra august 2019 vil elever, forældre og pædagogisk personale på alle landets skoler kunne tage Aula i brug.

Om Aula

Aula kommer til at fungere som et kommunikationsværktøj. Her kan elever/børn, lærere, pædagoger, forældre samt en række kommunale medarbejdere på skole- og dagtilbudsområdet (ledere, vejledere, skoleforvaltning m.fl.) få og dele information omkring barnets hverdag. Aula vil kunne bruges på både computere, smartphones og tablets, og de forskellige typer af brugere får vist de funktioner og oplysninger, der er relevante for netop dem.

Helt praktisk vil Aula give adgang til information fra en række forskellige systemer, f.eks. skolens læringsplatform og nationale IT-services. Umiddelbart efter udrulningen på alle landet skoler i 2019 vil udrulningen til dagtilbudsområdet gå i gang.

Aulas vigtigste funktioner

  • At lette kommunikation mellem skole/dagtilbud og hjem og indbyrdes mellem brugere gennem forbedrede dialogmuligheder.
  • At samle og målrette informationer til alle brugerne. De målrettede informationer udstilles blandt andet fra kommunale administrative systemer, læringsplatforme samt nationale data, f.eks. nationale test.
  • At understøtte skolenære behov via visning af relevante informationer, f.eks. plan for dagen, nyheder og aktivitetsplan.

Implementeringen af Aula

Kommunernes IT-fællesskab, KOMBIT, står for kravspecifikation og udbud af Aula. Udbuddet til Aula er startet primo december 2016, og KOMBIT forventer at underskrive kontrakt med den nye leverandør af Aula omkring sommerferien 2017.

Implementeringen af løsningen på skoleområdet vil gå i gang efter sommerferien 2018. Det vil ske efter en plan, som skal aftales med den leverandør, der vinder udbuddet. KOMBIT forventer, at de første medarbejdere på 10 - 20 pilotskoler vil kunne tage Aula i brug i fjerde kvartal 2018. Herefter vil løsningen blive udrullet i bølger til medarbejdere på alle landets skoler, og der vil formentligt være mulighed for at forældre og børn i mange af landets nye 0. klasser kan tage løsningen brug, når de begynder før sommerferien 2019. 

Annonce




Annonce

Annonce