Indhold

Læringsplatforme

Læringsplatformene understøtter kernen i folkeskolen nemlig læringen. En læringsplatform er en digital platform, der skal anvendes af elever, pædagogisk personale og forældre i elevens læringsproces og det daglige arbejde på skolerne

Om læringsplatformene

Alle skoler skal have en læringsplatform, og den skal rumme en række konkrete funktionaliteter. Hver kommune vælger og indkøber selv den læringsplatform, der er foretrukket. Der er lige nu flere forskellige læringsplatforme på det danske marked.

Læringsplatforme skal understøtte elever og lærere i deres arbejde med læring og trivsel, ligesom læringsplatformene også vil bidrage til skolernes og kommunernes overordnede arbejde på området. Læringsplatformene giver elever, forældre, pædagogisk personale og ledere adgang til en lang række digitale funktioner, der hjælper elevens læring på vej.

Læringsplatformenes vigtigste funktioner

  • Læringsforløb: et redskab til at udarbejde og videreudvikle læringsforløb løbende

  • Elevplaner: et altid opdateret øjebliksbillede af, hvad eleven arbejder med, samt progression og trivsel

  • Mål: hvilke mål, eleven arbejder med netop nu, herunder bl.a. feedback, evalueringer og produkter

  • Portfolio: det historiske billede af, hvad eleven har arbejdet med i form af produkter og resultater

Annonce
Annonce

Annonce