Indhold

Brugerportalsinitiativets fire spor

Arbejdet med BPI foregår i fire spor. Sporene skal understøtte kommunernes anskaffelse af læringsplatforme og den fælleskommunale samarbejdsplatform, Aula.

Spor 1 - Anskaffelse af læringsplatform

Læringsplatformene skal understøtte elevens læring digitalt. På læringsplatforme får det pædagogiske personale og eleverne adgang til fx. elevplan, elevportfolio, læremidler og læringsforløb. Den enkelte kommune vælger selv den leverandør, de vil have deres læringsplatform fra, og anskaffer selv læringsplatformen. Det er også den enkelte kommune, der står for at sikre sig, at man vælger en læringsplatform, der rummer de rette funktioner. Til det formål har KL i januar 2016 udsendt en kravspecifikation for læringsplatformen, som kan justeres i forhold til kommunernes egne behov eller anvendes direkte i anskaffelsesprocessen.

Spor 2 - Anskaffelse af samarbejdsplatform (Aula)

Aula skal understøtte og styrke den digitale kommunikation mellem pædagogisk personale, elever og deres forældre. Aula bliver en fælleskommunal løsning for alle 98 kommuner på folkeskoleområdet. Samtidig har 92 kommuner valgt også at tilslutte sig løsningen for deres dagtilbud. Aula udbydes og forvaltes efterfølgende i regi af KOMBIT. Leverandøren af Aula bliver udvalgt medio 2017.

Spor 3 - Standarder og it-arkitektur

Det er centralt for BPI’s succes, at der sikres god og effektiv dataudveksling mellem platformene. I slutningen af 2015 offentliggjorde BPI-programmet standarder for udveksling af læringsforløb mellem forskellige læringsplatforme. Standarderne vedligeholdes og udvikles i takt med, at kommuner og leverandører gør praktiske erfaringer med brugen af dem.

Spor 4 - Understøttelse af kommunernes anvendelse af BPI

En vellykket implementering af BPI kræver, at den enkelte skoleledelse har ejerskab og føler sig klædt på til at løfte forandringsopgaven. Spor 4 bidrager til de enkelte kommuners lokale implementering og forankring af BPI ved at skabe konkrete redskaber og samlende initiativer, som kommunerne kan tage udgangspunkt i eller anvende direkte.

Annonce
Annonce

Annonce