Indhold

Farvel til dagtilbud og goddag til skolen

Farvel til dagtilbud og goddag til skolen belyser børns robusthed og forandringsparathed i forhold til overgangen mellem dagtilbud og folkeskole. Farvel og goddag måler børnenes robusthed og forandringsparathed gennem 7 forskellige dimensioner. I forhold til robusthed er der fokus på 4 dimensioner: selvværd; energi og lyst til at deltage; samt sociale og kognitive kompetencer.

Tilsvarende er der i forhold til forandringsparatheden fokus på 3 dimensioner: nysgerrighed; kommunikative og forhandlingsmæssige kompetencer samt følelsesmæssige kompetencer.

Farvel og goddag belyser dermed også flere af de pædagogiske læreplanstemaer: Alsidig personlig udvikling, sociale kompetencer, sproglig udvikling, samt delvist kulturelle udtryksformer og værdier.

Redskabet belyser også, hvordan samarbejdet mellem dagtilbud, skole og forældre med hensyn til at skabe gode overgange foregår, samt hvordan den pædagogiske praksis understøtter udvikling af robusthed og forandringsparathed hos børnene.

Læs introduktion til redskabet

Vejledning

Støtte og inspiration

Skemaer

Annonce
Annonce

Annonce