Indhold

Dagtilbud

Her finder du nyt på dagtilbudsområdet, bl.a. publikationer, notater, gode råd samt kommunale eksempler.

Godt på vej – Dagtilbuddets betydning

KL’s udspil ”Godt på vej – Dagtilbuddets betydning” er et signal til alle ansvarlige parter i både stat og kommune om, at der er behov for en markant opmærksomhed på at udvikle kvaliteten i dagtilbud til de yngste børn.

Nyeste artikler

 • 03.07.17

  Bliv udstiller på KL’s Børn & Unge Topmøde 2018

  KL inviterer til Børn & Unge Topmøde den 1.- 2. februar 2018 i Aalborg Kongres & Kultur Center. Topmødet henvender sig til alle med ansvar for og interesse i 0-18-årsområdet, med oplæg der retter sig til både dagtilbuds- og folkeskoleområdet.

 • 29.06.17

  Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

  Kvaliteten i dagtilbud spiller en afgørende rolle for alle børn – på den korte bane såvel som i et livslangt perspektiv. Derfor er dagtilbud også en helt central del af den kommunale kerneopgave. Ambitionen om at styrke kvaliteten i alle dagtilbud afspejler sig ligeledes i den politiske aftale, som regeringen har indgået på dagtilbudsområdet. Med det afsæt har 26 kommuner valgt at indgå i et 2-årigt partnerskab med KL om at udvikle kvaliteten i landets dagtilbud.

 • 27.06.17

  Konferencer om ledelse af børns læring og trivsel

  Det er nu muligt at tilmelde sig KL og COK's to konferencer om ledelse af børns læring og trivsel, som finder sted den 28. og 29. november 2017.

 • 26.06.17

  Partnerskab om morgendagens dagtilbud og folkeskole med fokus på it

  KL indbyder alle kommuner til et toårigt partnerskab om morgendagens folkeskole og dagtilbud med fokus på it. Partnerskabet skal bidrage til den kommunale indsats for børn og unges læring, trivsel og udvikling i en mere og mere digital verden

 • 25.06.17

  Undervisningsministeren og direktøren for IT-Branchen til Disruption i skoler og dagtilbud den 26. oktober

  På messen kan du møde undervisningsminister Merete Riisager og direktør for IT-Branchen Birgitte Hass. De byder ind med deres perspektiver på it i læring og dannelse.

 • 22.06.17

  Konference om den mere motiverende og varieret skoledag

  KL afholder den 2. oktober 2017 konferencen om en mere motiverende og varieret skoledag. Målet med konferencen er at støtte kommuner og skoler i at udnytte potentialet i åben skole, understøttende undervisning, motion og bevægelse og faglig fordybelse.

Partnerskab om udvikling af kvalitet i dagtilbud

KL inviterer alle kommuner til et toårigt partnerskab om udvikling af kvalitet i dagtilbud. Kvalitet i dagtilbud er en klog kommunal investering – økonomisk og ikke mindst for det enkelte barn. Tidlig investering har betydning for barnets potentialer og muligheder resten af livet. I vedlagte invitation og projektbeskrivelse kan I læse mere om partnerskabets formål, tidsplan for tilmelding, organisering mv

Annonce
Annonce

Annonce