Indhold

Dagtilbud

Her finder du nyt på dagtilbudsområdet, bl.a. publikationer, notater, gode råd samt kommunale eksempler.

Godt på vej – Dagtilbuddets betydning

KL’s udspil ”Godt på vej – Dagtilbuddets betydning” er et signal til alle ansvarlige parter i både stat og kommune om, at der er behov for en markant opmærksomhed på at udvikle kvaliteten i dagtilbud til de yngste børn.

Nyeste artikler

 • 24.05.17

  Gratis fyraftensmøder om forældresamarbejde og børneperspektiver i læringsmiljøet

  Kom til gratis dialogmøder, hvor du kan lade dig inspirere af det pædagogiske arbejde med børneperspektiver i læringsmiljøer og forældresamarbejde. EVA vil præsentere en analyse af fem kommuners arbejde med dette område. Det holdes tre steder i landet: Roskilde, Viborg og Hillerød.

 • 18.05.17

  PPR i udvikling

  Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i kommunerne er i fortsat udvikling. På PPR konferencen den 20. juni 2017 er temaet PPR som en stærk rådgivningsenhed i hele 0 – 18 årsområdet.

 • 17.05.17

  Tilmeldingen til messen 'Disruption i skoler og dagtilbud' er åben

  Nu er det muligt at tilmelde sig 'Disruption i skoler og dagtilbud' om it i læring og dannelse, som finder sted den 26. oktober i Kolding. Her kan du bl.a. opleve, hvordan Vissenbjerg Skole arbejder med skabende it og problemløsende læring.

 • 11.05.17

  Ny viden om læring og trivsel for nyankomne børn og unge med flygtningebaggrund

  Læs mere om KL’s kommunesamarbejde med 36 kommuner og bliv klogere på lovgivning og organiseringsformer og få inspiration til at arbejde med at højne læring og trivsel for nyankomne børn og unge med flygtningebaggrund.

 • 27.04.17

  Vigtigt at prioritere dagtilbud af høj kvalitet

  ”Vi skal prioritere dagtilbud af høj kvalitet, og derfor er det glædeligt, at regeringen i dag præsenterer et udspil på området. Udspillet og de afsatte penge er et udmærket første skridt, men der er brug for endnu mere, hvis vi skal opfylde kommunernes og regeringens store ambitioner.”

 • 25.04.17

  PPR konference 2017

  KL inviterer i samarbejde med Landssamrådet af PPR-chefer til PPR konference. Temaet på årets konference er PPR som en stærk rådgivningsenhed på hele 0-18 årsområdet og derved også i overgangene.

Partnerskab om udvikling af kvalitet i dagtilbud

KL inviterer alle kommuner til et toårigt partnerskab om udvikling af kvalitet i dagtilbud. Kvalitet i dagtilbud er en klog kommunal investering – økonomisk og ikke mindst for det enkelte barn. Tidlig investering har betydning for barnets potentialer og muligheder resten af livet. I vedlagte invitation og projektbeskrivelse kan I læse mere om partnerskabets formål, tidsplan for tilmelding, organisering mv

Annonce
Annonce

Annonce