Indhold

Dagtilbud

Her finder du nyt på dagtilbudsområdet, bl.a. publikationer, notater, gode råd samt kommunale eksempler.

Godt på vej – Dagtilbuddets betydning

KL’s udspil ”Godt på vej – Dagtilbuddets betydning” er et signal til alle ansvarlige parter i både stat og kommune om, at der er behov for en markant opmærksomhed på at udvikle kvaliteten i dagtilbud til de yngste børn.

Nyeste artikler

 • 15.09.17

  Faglige temamøder med fokus på kvalitetsudvikling i dagtilbud

  Ny lovgivning og en styrket pædagogisk læreplan er på vej på dagtilbudsområdet. Læreplanen skal omsættes til pædagogisk praksis, der fremmer alle børns læring og trivsel. Det stiller store krav til den faglige ledelse på området.

 • 13.09.17

  De digitalt indfødtes mange muligheder

  Kom til KL's store messe 'Disruption i skoler og dagtilbud' d. 26. oktober i Kolding og hør Nathalie Larsen, digital chef i Lead Agency fortælle om de mange mulighedsrum den digitale udvikling åbner inden for læring, videndeling og det sociale aspekt.

 • 12.09.17

  Tag forskud på konferencer om ledelse af læring og trivsel

  KL og COK inviterer til konferencer om ledelse af læring og trivsel den 28. november i Aarhus og den 29. november i Roskilde.

 • 08.09.17

  Konference om kvalitet i dagtilbud

  Den 25. september afholder FOA, BUPL, FOLA, Børne- og Kulturchefforeningen og KL konference om kvalitet i dagtilbud i KL-huset.

 • 06.09.17

  Temadag om udvikling af daginstitutioner

  Den 27. november 2017 inviterer KLK til temadag, hvor du kan blive klogere på, hvordan du som leder kan udvikle din daginstitution. Vi kommer både ind på, hvordan du styrker kompetencerne hos den enkelte medarbejder og læreprocesserne hos børnene.

 • 05.09.17

  Skal din kommune være med i partnerskab om morgendagens dagtilbud og folkeskole?

  KL har inden sommerferien inviteret alle kommuner til at indgå i et toårigt partnerskab om udviklingen af 0-18-årsområdet med fokus på it. Med udgangspunkt i kommunernes nuværende ståsted skal partnerskabet bidrage til at forberede vores børn og unge på fremtiden

Partnerskab om udvikling af kvalitet i dagtilbud

KL inviterer alle kommuner til et toårigt partnerskab om udvikling af kvalitet i dagtilbud. Kvalitet i dagtilbud er en klog kommunal investering – økonomisk og ikke mindst for det enkelte barn. Tidlig investering har betydning for barnets potentialer og muligheder resten af livet. I vedlagte invitation og projektbeskrivelse kan I læse mere om partnerskabets formål, tidsplan for tilmelding, organisering mv

Annonce
Annonce

Annonce