Indhold

Socialøkonomiske virksomheder

En socialøkonomisk virksomhed er en privat virksomhed, der driver erhverv med det formål gennem deres virke og indtjening at fremme særlige sociale og samfundsmæssige formål. Det slås fast i Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder, vedtaget den 25/6 2014.

Socialministeriet og Beskæftigelsesministeriet har offentliggjort et fælles udspil, der skal skabe flere og stærkere socialøkonomiske virksomheder i Danmark.

KL er positiv overfor tiltag, der fjerner nogle af de barrierer, der forbundet med at etablere og drive virksomhed med et socialt formål. Socialøkonomiske virksomheder kan være med til at skabe beskæftigelse for grupper af borgere på kanten af arbejdsmarkedet.

Nyheder og presse

 • 02.10.15

  Nu er det nemt: Find en Registreret Socialøkonomisk Virksomhed

  Den danske sektor for socialøkonomiske virksomheder er dynamisk, forskelligartet og under hastig udvikling. Rådet for Socialøkonomiske Virksomheders formål er at følge denne udvikling og arbejde for et styrket fokus, der kan fremme socialøkonomiske virksomheders rammer i Danmark.

 • 02.03.15

  Fem ingredienser, som fremmer socialøkonomi i kommunerne

  Vækstcentret for Socialøkonomi, der er en del af Socialstyrelsen, har samlet nogle af de første erfaringer fra kommunerne om socialøkonomiske virksomheder. På baggrund af dialog med 25 kommuner fremhæves fem vigtige ingredienser, der giver gode rammer for, at private virksomheder tager et større socialt og samfundsmæssigt ansvar.

 • 24.11.14

  KL får plads i Rådet for Socialøkonomiske Virksomheder

  KL har fået sæde i det råd for socialøkonomiske virksomheder, som regeringen har nedsat, der har til formål at fremme socialøkonomiske virksomheder på tværs af den offentlige, private og frivillige sektor.

Annonce

Annonce
Annonce

Annonce