Indhold

Udsatte i beskæftigelse

At kunne mestre et job og være en del af et arbejdsfællesskab er for langt de fleste mennesker et stort ønske.

En stor gruppe af de ledige borgere har problemer udover ledighed, såsom fysiske, psykiske eller sociale problemer. Det kræver derfor ofte en særlig indsats fra borgeren selv, kommunen, netværk og virksomheder for at borgeren skal komme tættere på arbejdsmarkedet.

Det rummelige arbejdsmarked

Men mulighederne er gode. Med et arbejdsmarked, som oplever stigende mangel på arbejdskraft og med fleksible ansættelsesformer, er der et godt fundament for at udsatte voksne og mennesker med handicap kan få en plads på arbejdsmarkedet både med og uden støtteordninger.

Analyser og publikationer

KL udarbejder løbende analyser og publikationer, som dykker ned i netop denne målgruppe og de reformer og indsatser som berører målgruppen. I de sidste år har der været særlig fokus på analyser af ressourceforløb samt minifleksjob, og KL har udarbejdet en række analyser og spørgeskemaundersøgelser, der kaster lys på området.   

Læs nedenstående analyser:

Nyheder og presse

 • 21.11.16

  Mange flere kommer i små fleksjob

  Antallet af fleksjobbere er steget markant, siden førtidspensions- og fleksjobreformen trådte i kraft, viser nye tal. Især små fleksjob på højest 10 timer om ugen vinder frem. Reformen har bragt nogle af de svageste grupper ind på arbejdsmarkedet, lyder det fra forsker. Et fleksjob på få timer om ugen passer også godt til de små virksomheders behov.

 • 10.11.16

  Fokus på arbejdsmarked i en global verden

  Giv os mere enkle rammer, så bliver det lettere for kommunerne at skabe resultater, lød opfordringen fra Thomas Kastrup-Larsen, da han torsdag formiddag åbnede jobCAMP 16 i Aalborg.

 • 31.05.16

  Ny KL-undersøgelse af ressourceforløb

  Ressourceforløb og rehabiliteringsteams blev indført i 2013 i forbindelse med førtidspension- og fleksjobreformen. Man er nået langt med udvikling og implementering rundt i kommunerne og særligt samarbejdet i rehabiliteringsteams har fundet sin form.

Annonce

Annonce
Annonce

Annonce