Indhold

Fleksjob og førtidspension

En person kan visiteres til fleksjob, når personens arbejdsevne er varigt og væsentligt nedsat. Målet er at bevare en tilknytning til arbejdsmarkeds. Er arbejdsevnen så nedsat, at et fleksjob ikke er en mulighed, så kan kommunen tilkende førtidspension. På denne side kan du læse om kommunernes holdning til fleksjobs, førtidspension og ressourceforløb samt hente andet relevant materiale.

Fleksjob

 • 21.11.16

  Mange flere kommer i små fleksjob

  Antallet af fleksjobbere er steget markant, siden førtidspensions- og fleksjobreformen trådte i kraft, viser nye tal. Især små fleksjob på højest 10 timer om ugen vinder frem. Reformen har bragt nogle af de svageste grupper ind på arbejdsmarkedet, lyder det fra forsker. Et fleksjob på få timer om ugen passer også godt til de små virksomheders behov.

Nyheder og presse

 • 10.11.16

  Fokus på arbejdsmarked i en global verden

  Giv os mere enkle rammer, så bliver det lettere for kommunerne at skabe resultater, lød opfordringen fra Thomas Kastrup-Larsen, da han torsdag formiddag åbnede jobCAMP 16 i Aalborg.

 • 31.05.16

  Ny KL-undersøgelse af ressourceforløb

  Ressourceforløb og rehabiliteringsteams blev indført i 2013 i forbindelse med førtidspension- og fleksjobreformen. Man er nået langt med udvikling og implementering rundt i kommunerne og særligt samarbejdet i rehabiliteringsteams har fundet sin form.

 • 30.05.16

  Ressourceforløb er ingen lige vej til arbejdsmarkedet

  Det er særdeles hårdt arbejde at få folk i ressourceforløb hele vejen til praktik eller beskæftigelse i en virksomhed, viser to nye undersøgelser. Mangeårig offentlig forsørgelse, manglende uddannelse og psykiske sygdomme er bare nogle af de problemer, som kendetegner målgruppen. Og de kommunale jobcenterchefer oplever også, at rigtig mange er umotiverede og hellere vil have førtidspension.

Annonce

Annonce
Annonce

Annonce