Indhold

Beskæftigelse til alle

KL mener, at alle der kan indgå på arbejdsmarkedet, skal være i beskæftigelse ud fra den arbejdsevne de har. Det at have en funktion og være noget for andre er vigtigt for alle mennesker og medvirker til øget livskvalitet og selvstændighed.

At kunne mestre et job og være en del af et arbejdsfællesskab er for langt de fleste mennesker et stort ønske. Med et arbejdsmarked, som oplever stigende mangel på arbejdskraft og med fleksible ansættelsesformer, er der et godt fundament for at udsatte voksne og mennesker med handicap kan få en plads på arbejdsmarkedet både med og uden støtteordninger.

KL udarbejder løbende analyser og publikationer på området. Nedenfor vil følgende kunne læses:

Fra førtidspension til ressourceforløb: Denne publikation indeholder en analyse af de udfordringer borgere i ressourceforløb har og en beskrivelse af den indsats borgerne får.

Jobcentrenes erfaringer med ressourceforløb 2016: KL har ved brug af en spørgeskemaundersøgelse og registerdata kortlagt fakta og jobcentrenes erfaringer med ressourceforløb. Dette er en fortsættelse af KL's seneste 2 analyser af ressourceforløb

Analyse af ressourceforløb 2015: KL har ved brug af en spørgeskemaundersøgelse og registerdata kortlagt fakta og jobcentrenes erfaringer med ressourceforløb. Dette er en fortsættelse af KL's seneste analyse fra 2014

Analyse af ressourceforløb 2014: KL har ved brug af en spørgeskemaundersøgelse og registerdata kortlagt fakta og jobcentrenes erfaringer med ressourceforløb.

Analyse af minifleksjob: KL har undersøgt kommunernes anvendelse af fleksjobansættelser med lavt ugentligt timetal. Undersøgelsen består dels af en spørgeskemaundersøgelse foretaget i oktober 2013 og dels af kvalitative interviews med en række kommuner.

Nyheder og presse

 • 21.11.16

  Mange flere kommer i små fleksjob

  Antallet af fleksjobbere er steget markant, siden førtidspensions- og fleksjobreformen trådte i kraft, viser nye tal. Især små fleksjob på højest 10 timer om ugen vinder frem. Reformen har bragt nogle af de svageste grupper ind på arbejdsmarkedet, lyder det fra forsker. Et fleksjob på få timer om ugen passer også godt til de små virksomheders behov.

 • 10.11.16

  Fokus på arbejdsmarked i en global verden

  Giv os mere enkle rammer, så bliver det lettere for kommunerne at skabe resultater, lød opfordringen fra Thomas Kastrup-Larsen, da han torsdag formiddag åbnede jobCAMP 16 i Aalborg.

 • 31.05.16

  Ny KL-undersøgelse af ressourceforløb

  Ressourceforløb og rehabiliteringsteams blev indført i 2013 i forbindelse med førtidspension- og fleksjobreformen. Man er nået langt med udvikling og implementering rundt i kommunerne og særligt samarbejdet i rehabiliteringsteams har fundet sin form.

Annonce

Annonce
Annonce

Annonce