Indhold

Overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse

Vi skal sikre de unge et endnu bedre uddannelsesvalg. Det kræver bl.a., at den praksisnære dimension af folkeskolen opprioriteres.

De unge og deres forældre skal forberedes bedre til valget af uddannelse, så flere får øjnene op for mulighederne i erhvervsuddannelserne. Det er helt centralt, at den praksisnære og anvendelsesorienterede dimension af folkeskolen opprioriteres.

Samtidig er vi nødt til at se på en række strukturelle ændringer, så skellene mellem uddannelserne bliver mindre, og incitamenterne til at samarbejde bliver større.

Nyt KL-udspil

KL har 24. juni offentliggjort udspillet ’Godt på vej – mod uddannelse og job’ med en række konkrete anbefalinger til, hvordan udfordringerne med at få flere elever til at vælge en erhvervsuddannelse kan imødegås. 

Seneste KL-udspil

Pressemeddelelser

 • 24.06.17

  Vi skal sikre de unge et endnu bedre uddannelsesvalg

  Manglen på faglært arbejdskraft er voksende, men andelen af unge, der vælger og gennemfører en erhvervsuddannelse, falder. Nyt udspil fra KL kommer med en række anbefalinger til at kvalificere uddannelsesvalget.

Analyser

 • 08.05.17

  Studenterhuen nyder langt større prestige end svendebrevet

  Hver anden dansker tillægger en gymnasial uddannelse stor prestige, mens kun en fjerdedel af befolkningen anser en erhvervsuddannelse for prestigiøs, viser ny Momentum-måling. Erhvervsskolereform og markant fokus på behovet for faglærte i fremtiden har ikke rykket nævneværdigt ved erhvervsuddannelsernes prestige siden en tilsvarende måling for to år siden.

 • 16.01.17

  Tilbud til svage unge har ringe dokumenteret effekt

  En gennemgang af 21 undersøgelser af forberedende uddannelsestilbud til svage unge viser, at kun enkelte af tilbuddene har dokumenteret effekt for videre uddannelse og beskæftigelse. Vi får for lidt for pengene, og der er behov for en forenkling på området, lyder det fra flere kilder. KL er på vej med udspil til at styrke området.

 • 05.12.16

  Mange udsatte unge vælger 10. klasse

  Udsatte unge vælger i langt højere grad 10. klasse sammenlignet med andre unge, viser ny Momentum-analyse. Forsker peger på, at 10. klasse gør en positiv forskel for de unge, der har brug for et løft, inden de kan starte på en ungdomsuddannelse. Og det kan give mening at målrette 10. klasse til de svageste elever.

 • 07.11.16

  Smal elevgruppe vælger erhvervsskoler

  Det er mest drenge og børn af mødre med ingen eller en erhvervsfaglig uddannelse, der vælger erhvervsskolerne efter 9. klasse, viser en ny Momentum-analyse. Flere aktører peger på, at vi skal blive bedre til at åbne andre unges øjne for mulighederne på erhvervsuddannelserne.

Nyheder

 • 03.07.17
  Debatindlæg

  Kronik: Uddannelse er svaret

  Vi har brug for en sammenhængende indsats, der starter ved 0 år og fortsætter i livslang læring. Det er en indsats, som sikrer, at vi får alle med - også dem, der har brug for ekstra hjælp.

 • 10.05.17
  Pressemeddelelse

  Entydigt kommunalt ansvar for forberedende tilbud til unge er den rette løsning

  KL’s formand kvitterer for, at regeringen i nyt udspil lægger op til at placere et samlet ansvar for de unge, som står uden uddannelse eller job, hos kommunerne.

 • 05.04.17
  Debatindlæg

  Debatindlæg: Målet er uddannelse til alle

  LEV kritiserer uberettiget KL for at undergrave sårbare unges muligheder for at få en ungdomsuddannelse, skriver Anna Mee Allerslev (R), formand for KL's Børne- og Kulturudvalg. KL vil netop sikre, at alle unge får en uddannelse, lyder det.

 • 28.02.17
  Pressemeddelelse

  Kommuner klar til at få entydigt ansvar for forberedende tilbud til unge

  KL er glad for, at Hermann-udvalget lægger op til en forenkling af de forberedende tilbud til unge, der ikke går direkte fra grundskole til ungdomsuddannelse. Samtidig vil udvalget styrke kommunernes rolle, hvilket KL også hilser velkomment.

Annonce
Annonce

Annonce