Indhold

Overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse

Vi skal sikre de unge et endnu bedre uddannelsesvalg, og flere unge skal tage en erhvervsuddannelse.

Danmark har derfor brug for, at flere unge tager en erhvervsuddannelse. Det kræver, at vi bliver bedre til at forberede de unge på valget af uddannelse. Derfor skal de forberedende uddannelsestilbud mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne gøre større nytte end i dag – det vil både være til gavn for samfundet og de unge.

Samtidig er der brug for, at de unge og deres forældre forberedes bedre til valget af uddannelse, så flere får øjnene op for mulighederne i erhvervsuddannelserne. Det er derfor helt centralt, at den praksisnære og anvendelsesorienterede dimension af folkeskolen opprioriteres. 

2 nye KL-udspil

I første halvår af 2017 har KL offentliggjort 2 udspil i serien ’Godt på vej’ med konkrete anbefalinger til, hvordan vi får flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse, og hvordan vi forbereder de unge bedre på vejen mod uddannelse og job.

KL-udspil

Nyheder

 • 25.08.17

  Reform af forberedende tilbud skal sikre sammenhæng – ikke nye benspænd

  Husk nu dem, det hele handler om: De 50.000 unge, som står uden uddannelse og job og her og nu har brug for en tryg hånd på vejen dertil. Sådan lyder opfordringen fra KL’s formand til forhandlingerne om de forberedende uddannelsestilbud.

 • 03.07.17
  Debatindlæg

  Kronik: Uddannelse er svaret

  Vi har brug for en sammenhængende indsats, der starter ved 0 år og fortsætter i livslang læring. Det er en indsats, som sikrer, at vi får alle med - også dem, der har brug for ekstra hjælp.

Analyser

 • 08.05.17

  Studenterhuen nyder langt større prestige end svendebrevet

  Hver anden dansker tillægger en gymnasial uddannelse stor prestige, mens kun en fjerdedel af befolkningen anser en erhvervsuddannelse for prestigiøs, viser ny Momentum-måling. Erhvervsskolereform og markant fokus på behovet for faglærte i fremtiden har ikke rykket nævneværdigt ved erhvervsuddannelsernes prestige siden en tilsvarende måling for to år siden.

 • 16.01.17

  Tilbud til svage unge har ringe dokumenteret effekt

  En gennemgang af 21 undersøgelser af forberedende uddannelsestilbud til svage unge viser, at kun enkelte af tilbuddene har dokumenteret effekt for videre uddannelse og beskæftigelse. Vi får for lidt for pengene, og der er behov for en forenkling på området, lyder det fra flere kilder. KL er på vej med udspil til at styrke området.

Annonce
Annonce

Annonce