Indhold

Overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse

Trods mange års politisk fokus på at få flere unge i uddannelse, taber vi stadig alt for mange.

En undersøgelse viste for nyligt, at 186.000 unge under 30 år står uden uddannelse eller job. Samtidig har mere end tre fjerdedele ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Danmark har derfor brug for, at flere unge tager en erhvervsuddannelse. Det kræver, at vi bliver bedre til at forberede de unge på valget af uddannelse. Derfor skal de forberedende uddannelsestilbud mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne gøre større nytte end i dag – det vil både være til gavn for samfundet og de unge. KL har 2. februar præsenteret et nyt politisk udspil med bud på, hvordan denne ambition indfries.

Pressemeddelelser

 • 05.04.17

  Debatindlæg: Målet er uddannelse til alle

  LEV kritiserer uberettiget KL for at undergrave sårbare unges muligheder for at få en ungdomsuddannelse, skriver Anna Mee Allerslev (R), formand for KL's Børne- og Kulturudvalg. KL vil netop sikre, at alle unge får en uddannelse, lyder det.

 • 28.02.17

  Kommuner klar til at få entydigt ansvar for forberedende tilbud til unge

  KL er glad for, at Hermann-udvalget lægger op til en forenkling af de forberedende tilbud til unge, der ikke går direkte fra grundskole til ungdomsuddannelse. Samtidig vil udvalget styrke kommunernes rolle, hvilket KL også hilser velkomment.

Analyser

 • 16.01.17

  Tilbud til svage unge har ringe dokumenteret effekt

  En gennemgang af 21 undersøgelser af forberedende uddannelsestilbud til svage unge viser, at kun enkelte af tilbuddene har dokumenteret effekt for videre uddannelse og beskæftigelse. Vi får for lidt for pengene, og der er behov for en forenkling på området, lyder det fra flere kilder. KL er på vej med udspil til at styrke området.

 • 05.12.16

  Mange udsatte unge vælger 10. klasse

  Udsatte unge vælger i langt højere grad 10. klasse sammenlignet med andre unge, viser ny Momentum-analyse. Forsker peger på, at 10. klasse gør en positiv forskel for de unge, der har brug for et løft, inden de kan starte på en ungdomsuddannelse. Og det kan give mening at målrette 10. klasse til de svageste elever.

 • 07.11.16

  Smal elevgruppe vælger erhvervsskoler

  Det er mest drenge og børn af mødre med ingen eller en erhvervsfaglig uddannelse, der vælger erhvervsskolerne efter 9. klasse, viser en ny Momentum-analyse. Flere aktører peger på, at vi skal blive bedre til at åbne andre unges øjne for mulighederne på erhvervsuddannelserne.

 • 11.10.16

  Milevid forskel på timetal på professionshøjskoler

  Ny Momentum-analyse viser stor forskel på, hvor mange undervisningstimer de studerende får på landets professionshøjskoler. Det er bekymrende, og skolerne med færrest timer skylder en forklaring, mener forskningsleder Jørgen Søndergaard.

Nyheder

Annonce
Annonce

Annonce