Indhold

Kommunen som arbejdsgiver

Kommunerne ansætter hvert år knap 10.000 nye erhvervsuddannelseselever og modtager et tilsvarende antal studerende fra de videregående uddannelser (pædagog, lærer, socialrådgiver m.fl.) i praktik. Som den største offentlige arbejdsgiver har kommunerne dermed et væsentligt medansvar for at sikre unge en erhvervskompetencegivende uddannelse. Her på siden kan du læse mere om økonomi, regler, vilkår mv., som gælder for elever og studerende i kommunen.    

Du kan også finde information om relevant efter- og videreuddannelse/kompetenceudvikling, herunder information om særlige aftaler mv., som gælder for kommunalt ansatte.   

nyheder og presse

 • 10.04.18

  Ny publikation og film om skoleledelse under forandring

  KL og Skolelederforeningen har sammen undersøgt skoleledelse efter reformen. Interessen har været at komme nærmere, hvordan ledere på skoleområdet, særligt mellemledere, kan lykkes med den ændrede lederrolle. Undersøgelsens fund formidles i en publikation og tre korte film.

 • 03.04.18

  Du kan stadig tilmelde dig de fem regionale netværksmøder om skoleledelse under forandring

  Oplev inspirerende skoler, praksiseksempler på ledelsesorganisering og tiltag samt forskellige faglige oplæg om faglig ledelse i folkeskoler, når KL og Skolelederforeningen inviterer forvaltningschefer, skoleledere og andre interesseret til fem regionale netværksmøder om skoleledelse under forandring.

 • 16.03.18

  5 regionale netværksmøder om skoleledelse under forandring

  KL og Skolelederforeningen inviterer forvaltningschefer, skoleledere og andre interesseret til fem regionale netværksmøder om skoleledelse under forandring. Netværksmøderne byder på en række praksiseksempler på ledelsesorganisering og tiltag samt forskellige faglige oplæg om faglig ledelse i folkeskolen.

Annonce
Annonce

Annonce