Indhold

Uddannelse og kompetenceudvikling

Her kan du læse om forskellige emner indenfor området uddannelsespolitik. Formålet med KL’s uddannelsespolitik er at sikre, at kommunerne har adgang til medarbejdere med rigtige og tilstrækkelige kompetencer til at sikre kvaliteten i opgaveløsningen.

Nyheder og presse

 • 16.01.17

  Tilbud til svage unge har ringe dokumenteret effekt

  En gennemgang af 21 undersøgelser af forberedende uddannelsestilbud til svage unge viser, at kun enkelte af tilbuddene har dokumenteret effekt for videre uddannelse og beskæftigelse. Vi får for lidt for pengene, og der er behov for en forenkling på området, lyder det fra flere kilder. KL er af vej med udspil til at styrke området.

 • 05.12.16

  Mange udsatte unge vælger 10. klasse

  Udsatte unge vælger i langt højere grad 10. klasse sammenlignet med andre unge, viser ny Momentum-analyse. Forsker peger på, at 10. klasse gør en positiv forskel for de unge, der har brug for et løft, inden de kan starte på en ungdomsuddannelse. Og det kan give mening at målrette 10. klasse til de svageste elever.

 • 22.11.16

  KKR Syddanmark i partnerskab om digitalt evalueringssystem af praktikforløb

  KKR Syddanmark har besluttet at indgå et partnerskab om et digital evalueringssystem, hvorigennem studerende i Syddanmark evaluerer deres praktikforløb. Evalueringssystemet er udviklet af UC Syd og UC Lillebælt i samarbejde med Region Syddanmark og blev sat i drift tidligere i 2016. Det er op til den enkelte kommune at vurdere, hvornår og i hvilken hastighed, kommunen skal implementere systemet.

Annonce
Annonce

Annonce