Indhold

Forenklet beskæftigelsesindsats

KL har den 27. april udsendt et indspil til en forenklet og mere effektiv beskæftigelsesindsats. Det indeholder en skitse til en ny lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB). KL har efter aftale præsenteret indspillet for beskæftigelses- ministeren.

Med over 77 lovændringer på 10 år og hele 80 undermålgrupper har beskæftigelsesloven udviklet sig til en uoverskuelig jungle af regler, som både borgere, virksomheder og de kommunale medarbejdere har svært ved at overskue og finde rundt i. 

Resultatet er, at den nuværende beskæftigelseslovgivning utilsigtet spænder ben for hovedopgaven – nemlig at ledige hurtigt kommer i job, og at virksomhederne får kvalificeret arbejdskraft.

En gennemgribende forenkling

Der er brug for en ny lov med en helt anden type regler, som har ét klart og entydigt formål – at sikre, at vores borgere får fodfæste på arbejdsmarkedet, og at virksomhederne får den rette arbejdskraft.

Den grundlæggende tankegang bag KL’s indspil er, at hovedparten af reglerne i en ny beskæftigelseslov skal være fælles rammeregler for alle målgrupper.

Skitsen bygger herudover på følgende hovedelementer:

  • Der skal kun være få særlige regler for fem hovedmålgrupper 
  • Borgerens Min Plan skal være omdrejningspunktet for indsatsen
  • Det individuelle kontaktforløb skal forenkles
  • Reglerne om tilbud skal forenkles.

Med indspillet giver KL for alvor bolden op til en politisk debat om fremtidens beskæftigelsesindsats og rammerne for den. Nu er det tid til handling. En effektiv beskæftigelsesindsats har afgørende betydning for et velfungerende arbejdsmarked, og der er et stort menneskeligt og økonomisk potentiale i at gøre det bedre.

PRESSEMEDDELELSE

Annonce
Annonce

Annonce