Indhold

FRA MYNDIGHED TIL MATCHMAKER

Flere virksomheder melder om mangel på kvalificeret arbejdskraft. Udviklingen stiller store krav til jobcentrenes evne til at matche ledige borgere med virksomhedernes efterspørgsel. Og jobcentrene er godt i gang med omstillingen fra myndighed til matchmaker.

Nyheder

 • 21.11.16

  Mange flere kommer i små fleksjob

  Antallet af fleksjobbere er steget markant, siden førtidspensions- og fleksjobreformen trådte i kraft, viser nye tal. Især små fleksjob på højest 10 timer om ugen vinder frem. Reformen har bragt nogle af de svageste grupper ind på arbejdsmarkedet, lyder det fra forsker. Et fleksjob på få timer om ugen passer også godt til de små virksomheders behov.

 • 17.11.16

  Ny portal om uddannelse og afklaring af flygtninge

  En ny portal samler oplysninger om uddannelse og opkvalificering til brug for arbejdet med integration af nyankomne flygtninge og familiesammenførte.

 • 11.11.16

  Med håndfaste krav følger mulighederne

  Ministeren, professoren og restauratøren gav på jobCAMP 16 deres forskellige bud på, hvad de skal til for at få flere flygtninge i job, og fælles for dem var vigtigheden af sprogundervisning og uddannelse.

kommende Arrangementer

Afholdte arrangementer

Annonce

Annonce
Annonce

Annonce