Indhold

16.06.11 12:30

Servicetjek af sygeplejen

Sygeplejeområdet er præget af høj kompleksitet - såvel økonomisk, faglig som organisatorisk. Det gør det vanskeligt at prioritere udviklingen på området. KL’s Konsulentvirksomhed (KLK) kan hjælpe kommunerne til at skabe et overblik, i form af et ”servicetjek” af sygeplejen, som afsæt for prioriteringen af området

Udfordringerne på sygeplejeområdet er mange. Det handler især om økonomi og faglighed og balancen herimellem.

Nogle af de konkrete udfordringer er:

 • Flere ældre og kronikere med behov for sygepleje
  og jævnlig indlæggelse  på  sygehus
 • Accelererede udskrivningsforløb på sygehusene
  og deraf større økonomisk pres og faglig kompleksitet i sygeplejeopgaven
 • Gråzoner mellem opgaver i sundhedslov og servicelov,
  og afledte udfordringer i forhold til dokumentation og styring
 • Kompetencer og samarbejde mellem faggrupperne sygeplejersker,
  SOSU-assistenter og SOSU-hjælpere

Det er fælles for mange af disse udfordringer, at de indeholder stor faglig og organisatorisk kompleksitet. Samtidig indeholder de kimen til en stærk stigning i udgifter til såvel sygepleje som aktivitetsbestemt medfinansiering af sygehusene - særligt den økonomiske dagsorden kræver omgående handling.

 

Servicetjek i syv dimensioner

KLK tilbyder at gennemføre et servicetjek af sygeplejen. Servicetjekket sker på baggrund af nationale datakilder samt kommunens egne skriftlige materialer og interviews med nøgleaktører.

Servicetjekket beskriver status og fremtidige muligheder for kommunes sygepleje i syv dimensioner:

 • Mål og resultater
 • Ydelser
 • Økonomi
 • Data og dokumentation
 • Styring
 • Organisation
 • Faglighed

Vil du vide mere om KLK’s servicetjek af sygeplejen, kan du kontakte chefkonsulent Kenneth Kristensen på tlf. 33 70 35 70 (ktk@kl.dk) eller chefkonsulent Tina H. Jørgensen på tlf. 33 70 34 89 (tjj@kl.dk).