Indhold

16.06.11 12:00

Servicetjek af sygeplejen i Holbæk Kommune

Holbæk Kommune har fået gennemført et servicetjek af sygeplejen af KL’s Konsulentvirksomhed (KLK). Trods et godt udgangspunkt er der nu skabt mulighed for at udpege en række konkrete synergier og effektiviseringspotentialer, der skal arbejdes videre med

Holbæk Kommune har i flere år arbejdet med udviklingen på ældreområdet. Blandt andet er der vedtaget ny ældrepolitik, der er skabt nærledelse og der eksperimenteres med velfærdsteknologi. Derudover er der etableret faglige sygeplejespecialer, samtidig med at der arbejdes systematisk med dokumentation og kvalitet i sygeplejen.

På trods af denne indsats har Holbæk Kommune, som mange andre kommuner, oplevet et økonomisk merforbrug til sundhedsydelserne, stigende udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering, en stigning i antallet af ældre og kronisk syge borgere, samt generelle udfordringer med at få skabt et samlet overblik over sygeplejeaktiviteterne.

Holbæk Kommune besluttede at bede KLK om at gennemføre et servicetjek af sygeplejen med henblik på at få et samlet overblik og en ekstern vurdering af status og muligheder på kort og lang sigt.

Servicetjekket har bekræftet Holbæk Kommune i, at der er godt styr på fagligheden i sygeplejen og har vist potentialer på kort og lang sigt blandt andet i forhold til at justere styringen i retning af en øget rammestyring og i en videreudvikling af samarbejdet mellem sygeplejersker, SOSU-assistenter og områdets øvrige medarbejdere. Derudover peger servicetjekket på mulighederne for at udvikle fx sygeplejeklinikker.

Det vigtigste ved servicetjekket har været at få et samlet overblik, som vi kan prioritere ud fra. Derudover giver servicetjekket en god anledning til at få dialog om et fælles billede af sygeplejeområdet på tværs af enhederne” udtaler ældrechef Karen Schur, Holbæk Kommune.