Indhold

25.01.06 06:37

Ændret den 31.05.09

Procesguide om budget 2007 og serviceharmonisering

Budgettet for 2007 bliver på mange måder helt anderledes, end det vi er vant til. Især tre helt centrale udfordringer er fremtrædende. Der skal fastlægges principper for, hvordan serviceniveauet ønskes harmoniseret, der skal opstilles principper for, hvordan effektiviseringsgevinster skal indhøstes og der skal findes metoder til budgetlægning af nye opgaver. Procesguide om budget 2007 og serviceharmoniseringer skal give kommunerne inspiration til arbejdet med disse udfordringer.

 Procesguiden er vedhæftet

Yderligere materiale