Indhold

06.05.11 13:46

Kvalitetsmodellen som grundlag for aftalestyring

Ringkøbing-Skjern Kommune har sammen med ti andre kommuner været med til at udvikle og teste Den Kommunale Kvalitetsmodel. Nu er kommunen klar til at bruge modellen sammen med kommunens Dialogbaserede Aftalestyring

Kommunaldirektør Niels Erik Kjærgaard fortæller, at man savnede en systematik til at følge op på målene i de aftalebaserede enheder og til at få dannet nye mål:

”Til dette formål passer KIK modellen perfekt. Vi har tilpasset modellen til de formål, vi har brug for, men er 100 procent loyale overfor grundtankerne i modellen”

Kommunen har haft alle 150 ledere af aftaleenhederne på kursus i, hvordan kommunen vil bruge modellen.  Voksen-handicap-området har som det første område brugt modellen til at følge op på aftalemålene samt som afsæt for at danne områdets kommende mål. Lederne har forpligtiget sig til at dokumentere opfyldelsen af de mål, der er for deres enheder, via modellens temaer og sprog. Samtidig danner kvalitetsmodellen rammen for en dialog med medarbejderne om, hvordan de mål og resultater, der allerede er skabt, kan bruges til at højne kvaliteten og bringe enheden videre. Med afsæt i denne dialog evaluerer alle aftaleenhederne de opnåede mål og resultater ved hjælp af KIK modellen, og sætter de mål op, som de foreslår, skal indgå i de nye aftaler. I Ringkøbing-Skjern Kommune gælder disse mål for de næste to års arbejde.

Kommunaldirektør Niels Erik Kjærgaard fortæller videre:

”I løbet af de næste to måneder skal resten af vores aftaleenheder gennem en evaluering af deres resultater og indsatser med systematikken i KIK, og til efteråret vil vi lave en evaluering af vores brug af modellen.  Vi håber, at vores erfaringer med brug af modellen kan være med til at styrke den dialogbaserede aftalestyring i kommunen. Samtidig er det også vores håb, at vi kan være med til at bringe både os og andre kommuner videre med at udvikle kvaliteten i det kommunale arbejde og i de ydelser, som vi leverer til borgerne”