Indhold

22.12.04 08:19

Ændret den 01.06.09

Kommunal budgetredegørelse 2005

KL har netop udarbejdet den årlige budgetredegørelse, hvori resultaterne af kommunernes budgetlægning for 2005 er analyseret. I budgetredegørelsen er de overordnede økonomiske forudsætninger for kommunerne budgetlægning og udviklingen på de enkelte sektorområder beskrevet.

Af budgetredegørelsen fremgår det, at det i modsætning til de to foregående år har været klart vanskeligere for kommunerne at leve op til aftalen for 2005. De samlede serviceudgifter er således steget med ca. 1 mia. kr. mere end forudsat i økonomiaftalen. Ligeledes er skatterne steget, om end mindre end 1 promille af de samlede kommunale skatter. Udskrivningsprocenten udgør i 2005 20,77, mens grundskyldspromillen er 13,55.

Se også

Datagrundlaget for Budgetredegørelsen 2005 er primært de budgetoplysninger, som kommunerne har indsendt til KL og Indenrigs- og Sundhedsministeriet umiddelbart efter budgetvedtagelsen.

Yderligere eksemplarer af budgetredegørelsen i bogform kan bestilles hos Forlaget Kommuneinformation på  telefon 33 11 38 00.

Budgetredegørelsen kan downloades i pdf-format via nedenstående link.

Yderligere materiale