Indhold

19.12.03 07:40

Ændret den 01.06.09

Kommunal budgetredegørelse 2004

KL har netop udarbejdet den årlige budgetredegørelse, hvori resultaterne af kommunernes budgetlægning for 2004 er analyseret. I budgetredegørelsen er de overordnede økonomiske forudsætninger for kommunernes budgetlægning og udviklingen på de enkelte sektorområder beskrevet.

Det fremgår af budgetredegørelsen, at kommunernes samlede serviceudgifter stiger med ca. 0,6 pct. til næste år, hvilket ligger indenfor den ramme på knap 0,7 pct., som var aftalt med regeringen. For så vidt angår skatten har kommunerne som bekendt holdt skatterne i ro fra 2003 til 2004. Kommunerne har således for andet år i træk overholdt de to helt centrale målsætninger i økonomiaftalen.

Se også

Datagrundlaget for budgetredegørelsen 2004 er primært de budgetoplysninger, som kommunerne har indsendt til KL og Indenrigs- og Sundhedsministeriet umiddelbart efter budgetvedtagelsen.

Yderligere eksemplarer af budgetredegørelsen i bogform kan bestilles hos Forlaget

Kommuneinformation på tlf. 33 11 38 00. Budgetredegøelsen kan downloades i pdf-format via nedenstående link. 

Yderligere materiale