Indhold

22.11.11 11:25

Ændret den 23.11.11

KLK skaber overblik forud for den politiske proces

Politikerne i Hørsholm Kommune har valgt at sætte sammenlægning på dagsordenen. Har kommunen med sine godt 24.000 indbyggere den rette størrelse? Eller vil der være potentiale i en sammenlægning? For at skabe et solidt grundlag for den politiske drøftelse var der behov for en uvildig og gennemarbejdet vurdering af fordele og ulemper ved en eventuel kommunesammenlægning. Den opgave løste KL’s Konsulentvirksomhed (KLK) for kommunen

KLK fokuserede i opgaveløsningen på at skabe et bredt og underbygget beslutningsgrundlag uden at komme med konkrete anbefalinger til sammenlægning eller ej. I afrapporteringen blev hvert af undersøgelsens fokusområder således nøje beskrevet i forhold til hhv. fordele og ulemper. Efterfølgende er det så politikernes opgave at foretage den samlede afvejning af fordele og ulemper.

Elementerne i analysen omhandlede bl.a. det økonomiske potentiale af forskellige sammenlægninger vurderet i forhold til skat, udligning og de kommunale udgifter. Det blev også vurderet, hvad en sammenlægning ville betyde for borgernes følelse af samhørighed, kommunens arealmæssige udviklingsmuligheder, politikernes rolle og medarbejdernes situation for eksempel i forhold til at bevare en tæt dialog mellem politikere, forvaltning og institutioner og samtidig sikre en faglig bæredygtig organisation.

KLK valgte en bred tilgang til vurderingerne. Derfor blev undersøgelsen både understøttet af KLK’s tidligere erfaringer, forskningsresultater om sammenlægningen i 2006, interviews med allerede sammenlagte kommuner i kombination med mere kvantitative dataanalyser. Endvidere blev der gennemført interviews med medarbejdere, ledere og politikere i Hørsholm Kommune suppleret med borgmesterinterviews i nabokommunerne. De overordnede vurderinger blev uddybet og konkretiseret med sektoranalyser, hvor fordele og ulemper blev vurderet på udvalgte sektorområder.

Slutteligt lavede KLK en kortlægning af de juridiske rammer for en sammenlægning og beskrev tidshorisont og de konkrete procedurer, såfremt kommunen ønsker en sammenlægning.

Det var kommunens formål med opgaven at skabe et overordnet beslutningsgrundlag. KLK forsøgte at understøtte denne ambition ved at skabe et materiale, der sagligt præsenterede både facts og argumenter, der kom hele vejen rundt om spørgsmålet om kommunesammenlægning.

Hvis du vil vide mere om KLK's ydelser i forhold til overvejelser om kommunesammenlægning og kommunalt samarbejde, kan du læse mere her, eller kontakte chefkonsulent Kenneth Kristensen på telefon 3370 3570 (ktk@kl.dk). Du kan læse kommunens rapport om fordele og ulemper ved kommunesammenlægning, notat om forskningsmæssige og praktiske erfaringer med kommunesammenlægning og notat om juridiske rammer og procedurer for kommunesammenlægning på Hørsholm Kommunes hjemmeside.